สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การเมือง

ขยายแนวร่วม "แลเล แลหาด" "สงขลาฟอรั่ม" วอนเทศบาลหยุดทางเท้าหาดสมิหลา

by Focus Team @20-07-2559 17.27 ( IP : 110...219 ) | Tags : การเมือง
photo  , 640x533 pixel , 65,953 bytes.

Beach For Life -สงขลาฟอรั่มเดินหน้าสร้างเครือข่าย ปลุกจิตสำนึก หาแนวร่วม ?แลเล แลหาด? พร้อมจี้เทศบาลนครสงขลาฟังเสียงประชาชน หยุดทำลายทัศนียภาพชายหาดสมิหลา

นายอภิศักดิ์ ทัศนี แกนนำกลุ่ม Beach For Life กล่าวถึงการจัดงาน แลเล แลหาด The World Beach Day ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยทางสงขลาฟอรั่ม กลุ่มเยาวชน ภาคประชาสังคมในเมืองสงขลาและหน่วยงานราชการร่วมกันจัดงานในครั้งนื้เป็นครั้งที่ 6 เพื่อที่จะสื่อสาร รณรงค์เรื่องของ ชายหาดต่อสาธารณะ


ที่ผ่านมาองค์ความรู้เกี่ยวกับชายหาดและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคม จึงเป็นที่มาของแลเลแลหาด ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปั 2554 และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาทุกปี
แต่ละปีจะมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากจะนำบทเรียนในแต่ละปีที่ผ่านมานำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ปัญหาชายหาด โดยติด ตามชายหาดทั้งระบบ ความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนทางกายภาพของชายหาดและวิถีชีวิตของชาวบ้านบนชายหาดหนึ่งปีเต็ม นำศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และนักวิชาการ จึงได้ร่วมมือกับสงขลาฟอรั่มจัดงานขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้นำเสนอให้กับสังคม
นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า กรณีโครง การปรับภูมิทัศน์หาดสมิหลาเป็นโครง การที่ไม่เห็นด้วย เพราะในพื้นที่ชายหาดไม่ควรที่จะมีโครงสร้างแข็ง เพราะชาย หาดมีกระบวนการที่อ่อนไหวอย่างมาก บางช่วงปีที่มีมรสุมเข้ามาชิดชายฝั่ง ถ้ามี โครงสร้างคอนกรีตจะเป็นต้นเหตุที่ชายหาดฝั่งด้านเหนือของโครงสร้างถูกกัดเซาะ ดังนั้นที่มีโครงสร้างในพื้นที่ชายหาดไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน


"โครงการดังกล่าวจากที่ประเมินด้วยตา น่าจะมีผลกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงของชายหาดคอนข้างมาก และสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ชาวสงขลาเกิดข้อสงสัย" นายอภิศักดิ์ กล่าว
นางพรรณิกา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการ สงขลาฟอรั่ม กล่าวว่า การก่อตั้งกลุ่ม Beach For Life เป็นการรวมกลุ่มของคนที่หลงรักในเรื่องชายหาด ที่ผ่านมาทางสงขลาฟอรั่มได้จัดงาน แลเล แลหาด แต่ละปีจะเน้นเรื่องการรรวมเครือข่าย นักวิชาการ และนักกฏหมาย ที่ เห็นปัญหาสถานการณ์การของหาดมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ปรึกษา นักวิชาการในเรื่องการถ่ายทอดความให้กับชาวสงขลา ให้เข้าใจการกัดเซาะชายหาด จึงได้ดึงสถาบันการศึกษาเข้ามา มีส่วนร่วมการถ่ายทอดความรู้ และได้มีการศึกษาระบบนิเวศ ติดตามปัญหาและสถานการณ์ชายหาดตลอดมา
สงขลาฟอรั่ม เป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่ม Beach For Life  โดยมีเป้าหมายต้องการสร้างจิตสำนึกพลเมือง เล็งเห็นความสำคัญของชายหาดให้กับเยาวชน และร่วมกันแก้ปัญหาชายหาดอย่างเป็นรูปธรรม
หลังจากจัดงาน 6 ครั้ง ทำให้ชาว สงขลาเข้าใจปัญหา และเรื่องการกัดเซาะ ชายหาดมากยิ่งขึ้น แต่มีคนส่วนน้อยที่ลุกขึ้นมาต้องการที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง? นางพรรณิภา กล่าว และว่า อนาคตจะวางแผนต้องการให้เยาวชนและชาวสงขลามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัคร เดินหน้าแก้ปัญหาชายหาดให้มากขึ้นต่อไป และเครือข่ายเยาวชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งแกนนำ กลุ่มมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยสงขลาฟอรั่มเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณ แนวคิด และวิชาการอย่างเป็นทางการ


สำหรับกรณีการดำเนินการโครงการปรับภูมิทัศน์หาดสมิหลาของเทศบาลนครสงขลา ซี่งเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเฟสบุ๊คจากสงขลาฟอรั่มนั้น นางพรรณิกา ระบุว่า ชาวสงขลาได้ แสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลเฟซ บุ๊คต่อโครงการปรับภูมิทัศน์ของเทศบาลนครสงขลาเป็นจำนวนมาก มีการเสนอเหตุผลการยับยั้ง การเดินหน้าของโครงการ เสนอความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนแนวทาง เนื่องจากจะเกิดปัญหาในอนาคต อย่างการจัดการขยะปรับพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแท่นคอนกรีตบนชายหาด


อยากฝากให้เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชน และอยากให้ศึกษาข้อมูล สอบถามความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะดำเนินโครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต? ขณะที่การสร้างทางเดินริมหาดที่กำลังก่อสร้างในขณะนี้ เป็นการแทรกแซงธรรมชาติโดยไม่ศึกษาผล กระทบ เป็นประเด็นที่คนสงขลากังวลอย่างมาก พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ดี มีบริเวณกว้าง และเป็นเรื่องหนึ่ง ที่เกิดขึ้นก่อนเมืองเก่า เป็นมรดกทางธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้เลือกพื้นที่ที่มีทำเลที่ดีสุด จึงเกิดข้อสงสัยในการสร้างทางเดินริมหาด โดยปกตินักท่องเที่ยวต้องการที่จะเดินบนหาดทราย เพราะหาดสมิหลามีหาดทรายที่ขาวสะอาดเนียน โดยแพทย์และพยาบาลได้


เผยข้อมูลในเชิงสุขภาพเกี่ยวกับการเดินบนหาดทรายช่วยให้ผลเกิดที่ดีต่อสุขภาพ ถ้าเทศบาลเอาใจใส่เรื่องขยะน่าจะเพียงพอในการปรับภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่หาดทรายในบริเวณนั้นเพื่อให้เป็นภาพที่งดงาม ชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสซึ่งโครงการปรับภูมิทัศน์หาดสมิหลาเป็นประเด็นที่ชาวสงขลากังวลในตอนนี้ เพราะพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดและเป็นหาดที่มีความสะอาดทรายขาวเนียน เปิดกว้างที่ตั้งแต่นางเหงือกเป็นต้นไป  จึงเกิดข้อสงสัยว่า ?ทำทางเดินริมหาดทำไม โดยปกติถ้าไป


เที่ยวชายหาดจะเดินบนทราย? ถ้าเทศบาลเอาใจใส่เรื่องความสะอาด การจัดการขยะก็เพียงพอแล้ว ทางสงขลาฟอรั่มได้เล่นประเด็นระบบนิเวศหรือระบบธรรมชาติของชายหาด บริเวณดังกล่าวเป็นพี้นที่ที่ยังไม่มีโครงสร้างแข็งมารุกรานทำให้คลื่นได้ทำหน้าที่เรียบเรียงเม็ดทรายขึ้นมาบนชายหาดได้ตามธรรมชาติ
นับตั้งแต่เริ่มทำการศึกษาถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่เก้าเส้ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง กรม เจ้าท่า กรมโยธา เริ่มรับฟังมากยิ่งขึ้น


ส่วนเทศบาลนครสงขลาเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ แต่กลับมีโครงการที่จะทำลายชายหาด เชื่อว่าเทศบาลมีความเข้าใจเรื่องระบบธรรมชาติของชายหาด ดังนั้นชาวสงขลาต้องการให้เทศบาลชี้แจงเหตุผลและคำตอบถึงความจำเป็นของโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดสมิหลา และอยากเสนอข้อเสนอว่าชายหาดไม่จำเป็นต้องมีทางเท้า เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชายหาดในอนาคต ซึ่งเป็นหาดที่อยู่ใจกลางเมืองเป็น เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสงขลา เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล จึงอยากให้มีการักษาธรรมชาติความสวยงามของชายหาดไว้อย่างเดิม อย่างไรก็ตาม ในกรณีเดียวกันนี้ ?ภาคใต้โฟกัส? ได้สอบถามไปยัง นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เพื่อให้ชี้แจงข้อสงสัยของภาคประชาสังคม แต่ได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวก และจะขอชี้แจงในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคมฯ ซึ่ง ?ภาคใต้โฟกัส? จะนำเสนอในฉบับหน้า

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง