สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

อีซูซุหาดใหญ่

มรภ.สงขลา พัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมนักวิจัยนำเสนองานระดับนานาชาติ

  • photo  , 500x318 pixel , 23,742 bytes.
  • photo  , 500x318 pixel , 22,473 bytes.
  • photo  , 550x350 pixel , 30,974 bytes.

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ควบคู่ฝึกนำเสนอผลงาน เตรียมพร้อมขึ้นเวทีระดับนานาชาติ ฟากผู้เข้าอบรมเผยได้เทคนิคดีๆ เพียบ               นางจิราวรรณ นาคสีทอง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า การเขียนงานวิชาการหรืองานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของเจ้าของงาน กล่าวคือ ผู้เขียนผลงานวิชาการบางคนมีความรู้ดี มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงานสูง ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้นักวิชาการทั่วโลกเข้าใจได้ หรือคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนอาจไม่สละสลวยมากนัก ทำให้ผลงานไม่ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเขียนงานวิชาการและผลงานวิจัย ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการเขียน และมีองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิ คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษา ไวยากรณ์ ศูนย์ภาษาจึงจัดอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสฝึกฝน สร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพการเขียนภาษาอังกฤษในงานวิชาการ ผลักดันให้ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าถูกถ่ายทอดไปยังผู้รับ ส่งผลให้ข้อมูลได้รับการยอมรับและเปิดโอกาสให้งานวิชาการนั้นๆ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการนำเสนองาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อ จนนำไปสู่ได้รับการตีพิมพ์


              นางจิราวรรณ กล่าวว่า นอกจากนั้น ศูนย์ภาษายังได้จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานระดับนานาชาติ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษาได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานระดับนานาชาติ พบว่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดอบรมในเรื่องดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่ง


              ด้าน น.ส.โสภิดา ขาวหนูนา อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้เข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการอยู่แล้ว สามารถนำเสนอผลงานนั้นในเวทีระดับนานาชาติได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.มณฑา จาฏุพจน์ และ ผศ.อำไพรัตน์ สุทธินนท์ ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ทั้งการทำพาวเวอร์พอยท์ให้น่าสนใจ และแนะนำประโยคที่จะช่วยให้การนำเสนอผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น และเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มาก ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีโอกาสได้ฝึกการนำเสนอผลงานจริง พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะดีๆ จากวิทยากรเพื่อการพัฒนาตนเองต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง