สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

จังหวัดสงขลา ร่วมกับกกต.ประจำจังหวัดสงขลา เปิดเวทีการแสดงความคิดเห็น เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม

 • photo , 982x655 pixel , 61,104 bytes.
 • photo , 982x655 pixel , 56,593 bytes.
 • photo , 982x655 pixel , 48,381 bytes.
 • photo , 982x655 pixel , 48,381 bytes.
 • photo , 982x655 pixel , 90,943 bytes.

วันนี้ (2 ส.ค.59) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมืองสงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เรื่อง ?รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม โดยมี นายอานนท์ มนัสวานิช ประธานกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


                นางพะเยีย เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้  วันที่ 7 สิงหาคม 2559  เวลา 08.00 ? 16.00 น. เป็นวันออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... ทั้งฉบับ และให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทั่วประเทศ  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและมีโอกาสในการรับรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับ เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามพ่วงท้ายเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด จัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ?ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม? โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  พร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม


                สำหรับการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นฯในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย นักวิชาการ นักศึกษา นักการเมือง กลุ่ม การเมือง ระดับท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยได้รับเกียติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ , ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 , ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และนายมังโสด หมะเต๊ะ ประธานเครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์ประชามติแดนใต้ ดำเนินรายการโดย นางนาถนภา ทินกร

ประชา โชคผ่อง //ข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง