สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าววันนี้

"ความรุ่งเรือง สิงหนครกำลังกลับมา"

photo  , 640x810 pixel , 27,232 bytes.

นาย ธนกร สังฆโร นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา กล่าวถึงการพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสิงหนครว่า ตอนนี้เมืองสิงหนครมีการพัฒนาเมืองและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนเมืองกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมชนบท หรือว่าสังคมการเกษตรในอดีต วันนี้เป็นสังคมเมืองมากขึ้น เนื่องจากตอนนี้หน่วย งานปกครองส่วนท้องถิ่น ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น

"ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนผ่าน อาจจะด้วยความได้เปรียบทางกายภาพของเมือง ทำให้บริษัทเอกชน ภาคธุรกิจย้ายฐานจากเมืองสงขลา ตำบลบ่อยางมาที่เมืองสิงหนครมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งบริษัทที่มีอยู่เดิมและบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่"

ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจะมีทั้งสองด้านคือ ด้านบวก กับด้านลบ เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง การดูแลพื้นที่ก็ต้องดูแลเป็นองค์รวม ในแต่ละด้าน ภาคเอกชนก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ ภายใต้การบริหารจัดการพื้นต่างๆ ทุกเรื่องเป็นไปอย่างลงตัว หมายถึงภาคประชาชนก็ไม่ได้รับความเดือดร้อน ภาคเอกชนก็สามารถที่จะดำเนินการธุรกิจร่วมกันไปได้ อีกด้านหนึ่ง สิงหนครเป็นพื้นที่ๆ มีธุรกิจด้านพลังงานและการขนส่งสินค้าทางเรือ แน่นอนว่าภาษีที่ได้รับจากการที่มีภาคธุรกิจภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ก็จะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น จากภาษีในรูปแบบต่างๆ โดยนำภาษีที่ได้มาพัฒนาเมือง และอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางตรง

นอกจากนี้ ก็ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อม เกิดการจ้างงาน เกิดการกระตุ้นของเศรษฐกิจในระดับชุมชน เกิดการ กระตุ้นของเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น สำหรับนโยบายของท้องถิ่นที่จะรองรับการพัฒนาเมืองสิงหนคร ทางเทศบาลเมืองสิงคนครได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "เมืองเก่า รุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่" เพราะดินแดนตรงนี่เคยเป็นเมืองเก่า เมืองท่าของจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งเคยรุ่งเรืองมากในอดีต วันนี้ความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองสิงหนครก็ไม่ลืมที่จะมองถึงผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ?เราก็หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้น แล้วก็ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้สะดวกขึ้น ได้ง่ายขึ้น? นายธนกร กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง