สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

บ้านเช่า

ปลูกต้นไม้ประจำตระกูล ปลุกสำนึกอนุรักษ์-สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน

photo  , 640x209 pixel , 28,895 bytes.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 มี "มหกรรมปลูกไม้ประจำตระกูล" ขึ้นที่สำนักสงฆ์ควนคำทอง บ้านท่าดินแดงตก  ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานเปิดงาน ดต. อำพล แก้วมุสิก  ประธานจัดงาน ปลูกป่าประจำตระกูล กล่าวว่า แนวคิดการ ปลูกต้นไม้ประจำตระกูล เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านท่าดินแดงจากอดีตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ปัจจุบันสิ่ง เหล่านั้นได้หายไปจากบ้านท่าดินแดง สาเหตุหลักที่ไม่การตัดต้นไม้ที่ผ่านมาเนื่องจากมีมรสุมเข้ามาในจังหวัดพัทลุงทำให้ต้นไม้ใหญ่โคนหักทับบ้านเรือน ทำให้ชาวบ้านมีความคิดตัดต้นไม้เพื่อป้องกันการโคนทับของต้นไม้บนบ้านของตนเองในช่วงมรสุม ทำให้ต้นไม้หมดไปอย่างเห็นได้ชัด จึงได้โอกาสที่ดีที่ต้องร่วมกันปลูกป่าขึ้นมาอีกครั้ง

"ผมคิดว่าจะทำอย่างไรปลูกต้นไม้ให้อยู่ตลอดไป และสืบทอดต่อไป โดยเป็นการปลูกต้นไม้ประจำตระกูล ที่หมู่ บ้านแห่งนี้เมื่อถึงเดือน 5 เดือน 10 จะเป็นวันรวมเครือญาติทำบุญ เมื่อมีการปลูกต้นไม้ประจำตระกูล อยากให้มีการสมโภชไปด้วย เพื่อที่จะได้ดูแลต้นไม้ตระกูลของตนเอง เชื่อว่าในอนาคตชาวบ้านแห่กันปลูก เพื่อเชิดชูต้นไม้ตระกูลของตนเองไม่ให้น้อยหน้าใคร ทำให้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านตระกูลอื่นๆ หันมาปลูกต้นไม้กันมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าถ้าหมู่บ้านอื่นเข้ามาเห็นกิจกรรมที่ดีที่เป็นรูปธรรม อาจจะนำไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้านของตนเองต่อไป" ดต.อำพล กล่าว และว่า
บัวใส่กระดูก นับวันยิ่งกินพื้นที่มาก ขึ้นเรื่อยๆ ถ้าปลูกต้นไม้แล้วฝังกระดูกไว้บริเวณนั้น เพื่อจะได้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ และให้ได้รู้ถึงต้นตระกูลของตนเอง ถ้ามี ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ของการปลูกต้นไม้ประจำตระกูลและอยากให้เดินหน้าต่อไป เพราะการปลูกป่าได้อะไรมากกว่าที่เราคิด


นายพงศา ชูแนม ผู้จัดการธนาคารต้นไม้ กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ประจำตระกูลเป็นการโน้มน้าวหันมาสนใจการปลูกต้นไม้ จะเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่มีค่า สามารถใช้เนื้อไม้ได้ และรวมพลคนปลูก ต้นไม้ของธนาคารต้นไม้เข้าด้วยกัน พร้อมการจัดประชุมเพื่อเตรียมตัวผลักดันกฏหมายธนาคารต้นไม้ผ่านสภา คสช. และมีผลตอบรับเป็นจากจัดโครงการปลูกต้นไม้ประจำตระกูลมากพอสมควร ทางชุมชนมีการตื่นตัว ประสานงาน ทั้งระดับราชการและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมโดยนำจุดเด่นของพื้นที่ เช่น การแข่งขันการทำแกงเลียง ที่มีรากฐานจากการปลูกต้นไม้ไม่ควรปลูกเชิงเดียว ต้องปลูกแบบผสมผสานคล้ายกับคล้ายกับป่า ระหว่างปลูกต้นไม้ที่ได้เนื้อไม้ในอนาคต สามารถนำพืชผักมาประกอบอาหารปลอดสารพิษได้ จากพืชผัก
ธนาคารต้นไม้วางเป้าหมายแรกเริ่มเป็นสร้างกระแสรณรงค์ระดับพื้นที่ และเป้าหลักคือ การเสนอกฏหมายส่งเสริมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ เพราะรัฐได้มีกฏหมายควบคุมบังคับประชาชน ทำให้คนไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ เกิดกฏหมายป่าไม้ 2484 ขึ้น ตั้งแต่นั้นมาทำให้ไม่มีคนปลูกไม้สักและไม้ยางประเภท ก.ทั้งสิ้น เพราะกฏหมายเป็นอุปสรรค ดูถูกประชาชนและได้กำหนดเรื่องการปลูกต้นไม้แต่ไม่สามารถตัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้คนไทยจำกฏหมายตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน ?เราได้เสนอกฏหมายแนวใหม่เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเป็น กฏหมายที่สร้างแรงจูงใจปลูกต้นไม้ ไม่ใช่ เป็นการควบคุมบังคับ ดังนั้นธนาคารต้นไม้ต้องการให้รัฐออกกฏหมายส่งเสริมการปลูกต้นไม้รับรองต้นไม้ที่มีชีวิตให้เป็นคุณค่าทรัพย์ สร้างแรงจูงใจให้คนปลูกเป็นของประชาชนเมื่อใช้ พ.ร.บ.นี้แล้ว จะไม่ใช้ กฏหมายควบคุมป่าไม้อีกต่อไป? นายพงศา กล่าว


ด้าน พระอาจารย์ชลธาร ถาวโร หัวหน้าพุทธอุทยานสำนักสงฆ์ ถ้้ำเขาเพ-ลา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี กล่าวว่า การที่อยากให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการปลูกต้นจำเป็นต้องมีตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อทำความเข้าใจด้วยตนเองใจกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำตระกูลเป็นโครงที่จัดทำร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน โดยเป็นการชักชวนการปลูกต้นไม้ เพราะเล็งเห็นความสำคัญภัยธรรมชาติจากการขาดแคลนป่าไม้ จึงคิดอุบายปลูกฝังจิตสำนึกผู้คนให้มีการอนุรักษ์ต้นไม้ให้ได้มากที่สุด จึงต้องฟื้นพลิกกลับมาปลูกต้นไม้ทำให้มีการพึ่งพาของระบบนิเวศ ปรับสภาพดิน หลังจากมีการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุระหว่างต้นไม้แต่ละชนิด ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และยังได้แหล่งอาหารที่ยั่งยืนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปลูกต้นไม้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง