สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าววันนี้

สถาบันกศน.ภาคใต้มอบวุฒิบัตร "การศึกษาตลอดชีวิต"ผู้สูงอายุรุ่นที่2

photo  , 640x338 pixel , 46,320 bytes.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา นาง ศิรินุช  สวาสดิ์ธรรม  นายกเหล่า กาชาดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมี นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในอนาคตสังคมจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูง อายุจะมีปริมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุใน อนาคต และเป็นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในช่วง ปลายของชีวิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยน แปลงตนเอง ให้เข้าสู่วัยตอนปลายของชีวิตอย่างมีความสุข
สถาบัน กศน.ภาคใต้ จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสงขลา สมาคมครูอาวุโสจังหวัดสงขลา และเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 สถาบัน กศน.ภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหา 5 รายวิชา ได้แก่ การดูแลสุขภาพกาย การดูแลสุขภาพจิต การนันทนาการ/พักผ่อน การใช้ชีวิตในสังคม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยจัดให้มีการพบกลุ่มสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วัน อังคารและพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 ? 15.00 น.
ระยะเวลา 3 เดือน ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเครือข่ายและองค์กรอื่นๆ
โดยผลการประเมินการจัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ในด้านปัจจัยป้อน ด้านกระบวนการ และผลผลิต พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ ที่ดีขึ้นไป และได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี พร้อมนี้ได้ให้โอวาทแก่ผู้จบหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต รุ่น 2 จำนวน 25 คน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง