สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) One Stop Service เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

  • photo  , 982x655 pixel , 73,317 bytes.
  • photo  , 916x611 pixel , 51,414 bytes.
  • photo  , 982x655 pixel , 63,732 bytes.

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557  เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ คสช.จึงให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นภายในจังหวัด

เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ ภายหลังประกาศ คสช. จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังเก่า ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานให้คำปรึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการข้อมูลข่าวสาร โดยเปิดในวันและเวลาราชการเท่านั้น
นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภายหลังที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศภายใต้สโสแกน บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้  เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือนร้อนต่างๆของประชาชน

ซึ่งในแต่ละรอบเดือนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา มีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง ที่ต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องความเดือดร้อน อาทิ เรื่องถนนชำรุด ไฟฟ้าไม่มี น้ำบาดาลแห้ง ได้รับผลกระทบด้านเสียง โรงงานปล่อยน้ำเสีย ฝุ่นละออง เป็นต้น  ภายหลังที่นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์ดำรงธรรมที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว แก้ไขปัญหาทันที ไม่เว้นวันและเวลาราชการ และควรที่จะเป็นศูนย์บริการร่วมด้วย โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ฯจัดหาสถานที่ที่สามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเป็นที่มาของศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากการห้างสรรพสินค้า ห้างบิ๊กซี หาดใหญ่ หรือ บิ๊กซีคลองแห ชั้น 2 โซนไอที อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งห้างบิ๊กซีได้ทำข้อตกลงกับกรมการปกครองในการที่จะเป็นอำเภอยิ้ม ซึ่งเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรอยู่แล้วนั้น จึงได้ร่วมบูรณาการทำงานแบบประชารัฐเพื่อเปิดเป็นศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดประจำปี 2559 เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า ณ ห้างบิ๊กซี หาดใหญ่

ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศของ คสช.ที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 ซึ่งงานที่จะให้บริการ มี 8 ภารกิจ โดยการบูรณาการทำงานแบบประชารัฐที่รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service  ซึ่งขณะนี้ความพร้อมของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ มีความพร้อม 100 % ได้แก่ งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน  งานทะเบียนราษฎร งานรับชำระภาษีรถประจำปี งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานให้คำปรึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการข้อมูลข่าวสาร งานขึ้นทะเบียนคนว่างงาน  ที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดสงขลาจึงขอมอบของขวัญวันแม่แก่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาในเรื่องของการให้บริการ One Stop Service ตามนโยบายรัฐบาล? จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง