สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

บ้านเช่า

แจงปัญหา"ตาโล๊ะมาเนาะ" "ภาณุ"กลัวบาป-ย้ำยึดธรรมาภิบาล

photo  , 640x654 pixel , 90,189 bytes.

"ภาณุ" ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาล ร่วมประธานอิสลามนราธิวาส ชี้แจงโครง การปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี "ตะโล๊ะมาเนาะ" พร้อมย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมติดตามตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559  นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แถลงข่าวโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
รองเลขาธิการ ศอ.บต.  นายไกรศร วิศิษฎ์- วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส จากกรณีโครงการปรับปรุงแหล่ง เรียนรู้ตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส ที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ บ้านตะโล๊ะมาเนาะ
อ.บาเจาะ ที่ได้เสนอปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ มัสยิด 300 ปี ตะโล๊ะมาเนาะต่อ คณะผู้แทนของ OIC ที่ได้เดินทางมาเยือน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เยี่ยมชมมัสยิดดังกล่าว เมื่อปี 2555 และ
ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน อุดหนุนทั่วไป ให้ชมรมอิหม่าม อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส เพื่อสำรวจออกแบบในการ ปรับปรุงมัสยิด 300 ปี ตะโล๊ะมาเนาะ ให้ มีความสวยงามมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ ทาง ศอ.บต. ได้หารือกับกรมบัญชีกลางในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเรื่องงบประมาณที่ ศอ.บต. ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โดยศอ.บต.  จะต้องดำเนินการเอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และไม่สามารถนำงบประมาณดังกล่าว ไปให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  ศอ.บต. จึงได้ ดำเนินการจัดจ้างกับกิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด สนธิเศรษฐ กับ บริษัท ชาติธนา จำกัด และได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้รับรู้ร่วมกันว่าจะร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป นายภาณุ กล่าวว่า กรณีที่มีผู้คลางแคลงใจโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ที่เป็นปัญหานั้น และอยากให้เรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ต้องคำนึงถึง ?ธรรมาภิบาล? เป็นสำคัญ และในวันนี้เริ่มดำเนินการใหม่แล้ว ซึ่งตนขอให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องที่ดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ ตามที่ได้มีหนังสือกล่าวอ้างว่า
การทำงานของ ศอ.บต.ไม่ได้ยืนอยู่บนหลัก ?ธรรมาภิบาล? ผมขอยืนยันตลอดการทำงาน ในฐานะข้าราชการของผม  ?ธรรมาภิบาล? ถือเป็นสิ่งที่ยึดถือ และยึดมั่น ในตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาของผม

"สิ่งหนึ่งที่เราทำมาทั้งหมด ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่า ถ้าเราทำเสียหายในตอนท้าย เท่ากับว่า การรับราชการที่ผ่านมาสูญเปล่า" โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมของศาสนา ฉะนั้น พี่น้องมุสลิมต้องมีการ ตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินด้วย  แม้เงินดัง กล่าวเป็นเงินภาษี ไม่ใช่เงินที่มาจากการ โกงใครก็ตาม แต่หากมีการทุจริตคอร์- รัปชั่น มันก็กลายเป็นบาปติดตัว ซึ่งหลักคิดตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ  รวมถึงเรื่องการมีส่วนรวม เราให้เกียรติคนในพื้นที่ดำเนินการ หากเรื่องไหน พี่น้องสามารถเข้ามามี ส่วนร่วม และอยู่ในหลักธรรมาภิบาล มี ความโปร่งใส สามารถพิสูจน์ได้ และสำคัญ โครงการมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ได้จริง เราก็มีความยินดีที่จะให้โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อไป
"ผมไม่อยากให้เกิดการครหาขึ้น  หากผมเกษียณไปแล้ว โครงการดังกล่าวกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เมื่อถามว่า ใครเสียหาย ผมนั่นแหละที่เสียหาย ซึ่งผมเองก็กลัวบาป" อย่างไรก็ตาม ผมพร้อมที่จะมาทำ ความเข้าใจ ซึ่งทุกคนที่ทำงาน และมีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนต่างมีความตั้งใจ และในฐานะคนที่ต้องกำกับดูแล ผมยิ่งต้องมีความตั้งใจมากกว่าเป็น 2 เท่า

"โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการสำคัญของ ศอ.บต. โครง การทั้งหมดต้องวางอยู่บนหลักธรรมภิบาลเป็นสำคัญ? นายภาณุ กล่าว นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง อดีตนายอำเภอบาเจาะ กล่าวถึงความตั้งใจในอดีตของตนนั้นว่า อยากให้มัสยิดตาโล๊ะมาเนาะ หรือมัสยิด 300 ปี ได้รับการพัฒนา เหมือนกับมัสยิดในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จึงพาคณะไปดูงานที่นั่น และศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อให้มัสยิดตะโละ มาเนาะได้รับการพัฒนา และมีโรงเรียนตาดีกาแห่งใหม่ด้วย
?ปัญหาที่ผ่านมา ผมไม่ขอพูดถึง ใน วันนี้ผมต้องขอบคุณท่านเลขาธิการ ศอ.บต. และรองเลขาธิการ ศอ.บต.ที่ได้ให้โอกาสผมได้ออกมาชี้แจงความจริง? นายนิอาแซ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง