สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

คอนโด

จังหวัดสงขลา ส่งเสริมกิจกรรม Street Arts ย่านเมืองเก่า เล่าเรื่องผ่านจิตรกรรมฝาหนังและปะติมากรรม

  • photo  , 600x338 pixel , 115,105 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 46,303 bytes.

จังหวัดสงขลา ส่งเสริมกิจกรรม Street Arts ย่านเมืองเก่า เล่าเรื่องผ่านจิตรกรรมฝาหนังและปะติมากรรม หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

    จังหวัดสงขลาดำเนินกิจกรรม Street Arts ย่านเมืองเก่าสงขลา เนรมิตฝาผนังของบ้านเรือนย่านเมืองเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาบนถนน 3 สาย คือ ถนนนครนอก นครใน และถนนนางงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีอาคารสไตล์ชิโน-ยูโรเปี้ยน รูปทรงสวยงามเรียงรายสองข้างทาง ให้กลับมามีชีวิตชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนในอดีต หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

        นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กิจกรรม Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นหนึ่งในโครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 2,000,000 บาท เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและได้กำหนดวิสัยทัศน์ ?สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี? ตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ โดยใช้การท่องเที่ยวในกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวที่หลากหลาย เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

      นายบัวยัญ  สุวรรณมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีไทย เปิดเผยว่า กิจกรรม Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็น(ประชาพิจารณ์) จากประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา จำนวน 2 ครั้ง เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงความพอเหมาะในการกำหนดจุดที่จะแสดงจิตรกรรมฝาหนัง จำนวน 15 ชิ้นงาน และประติมากรรม จำนวน 5 ชิ้นรวม รวม ใน 10 จุด บนถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ที่มีการสำรวจสถานที่และกำหนดจุดที่จะแสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแต่เก่าก่อนของผู้คนเมืองสงขลา ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเรือนและสถานที่เรียบร้อยแล้ว โดยศิลปินที่จะมาทำการถ่ายทอดงานศิลปะบนฝาผนังและปะติมากรรมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเมจิกอายส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพ 3 มิติ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับกลิ่นอายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา เพื่อสร้างความประทับและภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป ภาคภูมิ  หวังชัย / ข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง