สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Star Focus

ไม่กล้า ไม่มีวันเดินหน้า อามีเนาะห์ เจ้าพนักงานสหกรณ์ปัตตานี

by Focus Team @15-08-2559 14.06 ( IP : 110...238 ) | Tags : Star Focus
photo  , 640x518 pixel , 80,041 bytes.

เหล่านี้ เป็นปัญหาโลกแตกที่เราสามารถพบเจอได้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในเมืองไทย ในฐานะผู้ที่ทำงานด้านการส่งเสริม คลุกคลีกับวิชาการเรื่องสหกรณ์ เราจึงมีแนวคิดสหกรณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงความยากจน ความลำบากของชาวบ้านให้ดีขึ้น เนาะห์ นางสาวอามีเนาะห์ หะยีมะแซ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เล่าว่า หลังจบการศึกษา ปวช. ด้านอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จบ ปวส. การบัญชี โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ จ.ยะลา และปริญญาตรี บัญชี บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปัจจุบัน ?เนาะห์?ทำงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ลักษณะการทำงานเป็น การส่งเสริม แนะนำ สหกรณ์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักกฎหมาย ให้เข้าระบบ และให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่า จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ หรือการเป็นอยู่ของสมาชิก นั่นคือการนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาผสมผสานในการส่งเสริม เช่นส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน ในรูปแบบทุนเรือนหุ้น และเงินฝากเพื่อนำเงินดังกล่าวมาทำธุรกิจในสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในระบบสหกรณ์หลักคือต้องสอบถามความต้องการของสมาชิก ว่าต้องการสินค้า หรือรวมทั้งการให้เงินกู้โดยคิดกำไรที่ถูก เพื่อต่อยอดธุรกิจของสมาชิกแต่ละคน เงินทุกบาทที่มาทำธุรกิจเป็นเงินของสมาชิกเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกของแต่ละคน สุดท้ายแล้วก็เพื่อที่จะให้สมาชิกพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ?เนาะห์? ยังร่วมทุนกับพี่สาวเปิดร้านอาหาร ?ครัวอามี่? ครัวปลอดผงชงรส บริเวณห้าแยก สายมอ.ปัตตานี

ด้วยเหตุที่ชอบทำอาหาร และอยากให้ลูกค้ากินอาหารอร่อย ราคาถูก เน้นสุขภาพ ทุกอย่างในร้านจึงคัดสรรของดีให้กับลูกค้า เช่นน้ำจิ้ม น้ำสลัดข้าวต้มไรสเบอรี่ ข้าวไก่แซ่บไรเบอรี่ และอีกหลายเมนูที่ตนลงมือทำด้วยตัวเอง ด้วยคติประจำใจที่เชื่อว่า ?ไม่กล้า ไม่มีวันเดินหน้า? สู่แนวคิดในการทำงานปัจจุบัน ?อามีเนาะ? จึงพยายามนำหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์มาใช้ในหมู่บ้าน ด้วยปัญหาที่หลักๆ คือชาวบ้านส่วนใหญ่มีงานทำ มีเงินเดือนอาจจะเป็นลูกจ้าง หรือแม่ค้า และบางคนที่ว่างงาน และชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แต่บุคคลเหล่านี้จะมีปัญหาเหมือนกัน คือ มีงานทำ แต่ไม่มีเงินออม ประมาณว่าหาเช้ากินค่ำ ซึ่งถ้าล้มป่วยใน อนาคต ครอบครัว อาจจะสะดุดได้  ?เหล่านี้เป็นปัญหาโลกแตกที่เราสามารถพบเจอได้ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนในเมืองไทย

ในฐานะผู้ที่ทำงานด้านการส่งเสริมคลุกคลีกับวิชาการเรื่องสหกรณ์ เราจึงมีแนวคิดสหกรณ์ เพื่อเปลี่ยนแปลงความยากจน ความลำบาก ของชาวบ้านให้ดีขึ้น?จึงนำความรู้เรื่องสหกรณ์ มาเผยแพร่ให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน พยายามให้ชาวบ้านฝากเงินเดือน เดือนละ 130 บาท 100 บาท เงินฝาก 20 บาทเป็นทุนเรือนหุ้น 10 บาท นำเข้าเป็นทุนสวัสดิการเพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกสมาชิกเจ็บป่วย คลอด หรือเสียชีวิต จากปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือสมาชิกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าการการฝึกให้สมาชิกออมเงินโดยเฉลี่ยสมาชิกมีเงินออม 4000-10000 บาทต่อคน และจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกหรือช่วยเหลือสมาชิกปลดหนี้จากการเป็นหนี้นอกระบบ และการแก้ปัญหาในหมู่บ้านอีกอย่างคือ โครงการขยะบุญทุกอย่างเริ่มจากจิตอาสา ของสมาชิกและขยะ เราพยายามให้สมาชิกแยกขยะทุกอย่างที่สามารถขายได้อาทิ เช่น น้ำมันที่ใช้แล้ว ขวดพลาสติก ฯลฯ ที่สามารถขายและแปลงเป็นเงินสดได้ ให้รวมไว้ที่ทำการของกลุ่มและมอบหมายให้สมาชิกนำขยะไปขายและนำเงินเข้ากองทุนขยะของกลุ่มฯ เพื่อนำเงินดังกล่าวช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ ในหมู่บ้านให้มีชิวิตที่ดีขึ้นและปัจจุบันพยายามนำวิธีการดังกล่าวบอกต่อให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆ เผื่อเค้าสนใจ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่


การดูแลสุขภาพ เป็นคนชอบทานผักผลไม้ และชอบวิ่งในช่วงเช้า เพื่อเป็นการปลดปล่อยความรู้สึกเหนื่อยล้าในแต่ละวัน และที่สำคัญที่สุดการออกเดินทางท่องโลกกว้างคือการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งของเรา เพราะการเดินทางมันทำให้มุมมอง และทัศนะคติของเราเปลี่ยนแปลงได้ ความลำบากในการเดินทางทำให้เราต้องคิดบวกและสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นด้วย หากมีเวลาว่างจะปลูกต้นไม้ ออกกำลังกาย ทำอาหาร และเดินทางท่องโลกกว้าง ด้วยมุมมองเกี่ยวกับ ผู้หญิงยุคใหม่ ตนมองว่า ? ผู้หญิงสมัยนี้มีความกล้ามากขึ้น กล้าพรีเซนต์ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือการใช้ชีวิต ทำให้เราได้เห็นผู้หญิงหลายๆคน มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอดีตมาก? สิ่งที่อยากฝากให้ผู้หญิงทุกๆคน ?คนเราเกิดมาจะต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ไม่ว่าการทำงานหรือการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และที่สำคัญที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าการศึกษาหรือความรู้ที่เรามีควรจะคืนสังคมให้มากที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเราส่วนหนึ่งเกิดจากคนที่มีความรู้มากมักจะเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่า ซึ่งแน่นอน ผู้ที่รู้เยอะก็จะกลายเป็นผู้ชนะ ซึ่งอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนะคติ ลองเป็นผู้ให้และลดการเอาเปรียบผู้คน หรือธรรมชาติ เราว่าแค่นี้โลกที่เคยน่ากลัว อาจกลายเป็นโลกที่น่าอยู่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง