สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เกาะติดการเมือง

ยก"นิพนธ์"เด่นปชส.-วิสัยทัศน์ "4ด็อกเตอร์-3นายกฯ"เทคะแนน

by Focus Team @16-08-2559 15.56 ( IP : 110...238 ) | Tags : เกาะติดการเมือง
photo  , 640x389 pixel , 49,332 bytes.

3ปีอบจ.สงขลายุค นายกฯนิพนธ์ ชาวบ้านให้คะแนนด้านปชส.สูงสุด ?บันไดเลื่อนสะพานลอย? เป็นผลงานเด่น พร้อมเรียกร้องให้แก้ปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจ-จราจร ขณะที่ 4 ด็อกเตอร์ 3 นายกอปท.ให้ผ่านฉลุย

ภาคใต้โฟกัส สุ่มประเมินผลงานครบ 3 ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ?นิพนธ์ บุญญามณี? ที่คน สงขลาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556  และได้เป็นนายก อบจ. สงขลา คนที่ 5 ต่อจาก สาทร สิกกะ, วรวิทย์ ขาวทอง, นวพล บุญญามณี และ อุทิศ ชูช่วย โดยตั้งคำถามให้ประเมินผลงาน 5 ข้อๆ ละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย ข้อ 1  มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานตามที่ได้หา เสียงไว้, ข้อ 2. มีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม , ข้อ 3. ประชาชนรับทราบการทำ งานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น , ข้อ 4. วิสัยทัศน์ดี สร้างสรรค์ พัฒนาเปลี่ยนแปลงสงขลามากมาย และ ข้อ 5.
ชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยจากการสุ่มสำรวจประชาชนจำนวน 25 คน พบว่า
ข้อ 1-5 ได้คะแนนเฉลี่ย 14.56, 14.68, 15.24, 15, 13.92 ตามลำดับ


นายกรวิชญ์ มาระเสนา  ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่  มองว่า นายกฯ นิพนธ์มุ่งมั่นทำงาน และให้ฝ่ายมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยปัญหาที่อยากให้แก้ไขเร่งด่วน โรงงานปล่อยน้ำเสีย นายสักกพันธุ์ อนันต์พงค์ ทนายความ อ.เมืองสงขลา กล่าวว่า  สิ่งที่ทำ เร่งด่วนคือ อย่าคิดแต่สร้างวัตถุใหม่เพื่อ ผลประโยชน์ แต่ควรบูรณะวัตถุที่พังและ เสื่อมสภาพไปแล้วให้คืนมาสู่สภาพปกติ ใช้งานได้ และควรจะสร้างประวัติศาสตร์ของการคมนาคมคือ ทำถนนทุกเส้นด้วยคอนกรีตจะได้ทนทานไม่ต้องเปลืองจบประมาณที่สูงที่สุด สังเกตุจากถนนทุก เส้นของนายกฯอดีตถึงปัจจุบันคือลาดยางมะตอยตลอดมา.. อ.สาริต พรหมนรา โรงเรียน กวด วิชายู-โนติวเตอร์ อ.เมือง จ.สงขลา มองว่า
ประชาชนไม่ทราบเท่าที่ควรว่า อบจ.ทำอะไรบ้าง มีโครงการอะไรบ้าง

"เรื่องที่หาเสียงไว้นั่นคือ โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลเงียบไปเลย ยังไม่เป็น รูปธรรมว่าจะเป็นแค่การศึกษารายละเอียดหรือการเวนคืนที่ดินตรงไหน ยังไง จะทำสมัยนี้หรือสมัยหน้า" อ.สาริต
กล่าว และว่า
ผลงานที่น่าชื่นชมและชอบมากคือสะพานบันไดเลื่อนทางข้ามหน้าโรงพยาบาล ม.อ. นางสาวสุทิสา สายสะอิด ชาวอำเภอเมืองสงขลา มองว่า นายกนิพนธ์ ตั้งใจทำงานดี มีผลงานที่โดดเด่น ด้านกีฬา เช่น การสร้างสนามกีฬา การทำโรงเรียนกีฬา มีวิสัยทัศน์ดี อนาคตน่าจะทำให้สงขลาพัฒนาไปอีกมาก อย่างไรก็ตาม นางสาวสุทิสา มองว่า ชาวสงขลายังไม่ค่อยรับทราบข่าวสารการทำงาน และไม่ค่อยเห็นภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากนัก ขณะที่ข่าวที่ถูกตรวจสอบบางโครงการ ทำให้ยังไม่ชัดเจนด้านความโปร่งใส

"อยากให้สนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพมากกว่านี้" นางนงลักษณ์ เรืองศรี อดีตข้า ราชการครู (อ.เมืองสงขลา) กล่าวว่า
นายกฯนิพนธ์ ทำงานดี ผลงานที่เห็นคือสะพานลอยบันไดเลื่อนหน้าบริเวณม.อ. ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ. คนไหนเป็น คนจัดการ แต่ก็รู้สึกว่าจังหวัดสงขลาพัฒนาไปในทางที่เจริญขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจการทำงานของ อบจ.สงขลา อาจจะอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์
?อยากเห็นสงขลาพัฒนาด้านคมนาคม เช่น เมื่อก่อนมีรถบัสของเทศบาลเมืองสงขลา เวียนขับทั่วเทศบาลเป็นรถประจำทาง?
น.ส ลักษมี หีมโต๊ะเต๊ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.สิงหนคร กล่าวว่า ไม่รู้เรื่องการเมืองเท่าไหร่ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ถนนหนที่กำลังสร้างใหม่ก่อนถึงสะพานตินฯ แต่ไม่ทราบว่าเป็นโครงการของ อบจ.สงขลาหรือเปล่า

"อยากจะให้จัดระบบเเพขนาน ยนต์ไห้ดีกว่านี้ และอยากไห้เพิ่มเพขนานยนต์มากขึ้น 1-2 ลำ เพื่อป้องกันรถ ไม่ติด ไม่เสียเวลากับการเดินทางมาก เพราะถนนก่อนถึงสะพานตินฯ รถติดหนักมากอยู่ในช่วงทำถนนคนส่วนใหญ่เลยเลี่ยงมาทางเเพ? นายสุฑา หล๊ะติหมะ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (อำเภอรัตภูมิ) กล่าวว่า นายกฯ นิพนธ์ มักจะเน้นพัฒนาทางด้านถนนหน ทางมากกว่า เพราะจะเห็นเป็นรูปธรรม บางครั้งไปสร้างโรงเรือน ใช้งบประมาณหลายล้านบาท แต่มักจะไม่ได้ใช้ ประโยชน์ ไม่ได้เน้นพัฒนาบุคลากร และอยากเห็นทางอบจ.สงขลา ทุ่มงบ ประมาณไปทางการศึกษา สร้างบุคลากรครู นักเรียน เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เพราะความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละคนไม่สามารถหายไป ไหนได้ จะอยู่ติดตัวตลอด บางครั้งนัก การเมืองละเลยในส่วนนี้ นายเสกสรร ชูเขียว เกษตรกรอำเภอจะนะ  มองว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจใช้ ได้ แต่การขับเคลื่อนค่อนข้างช้า ไม่ชัดเจน "สงขลาจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเกิดจากการทำงานของทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเป็นผู้คิดเพียงพวกเดียว ดังจะเห็นได้ว่า สงขลาเปลี่ยนแปลงน้อยครับสำหรับ 3 ปีที่ท่านเป็น"

นายเสกสรร กล่าว และว่า
สิ่งที่อยากให้นายกฯนิพนธ์ทำคือ ขับเคลื่อนคือการส่งเสริมอาชีพของชาวสงขลา ไม่ใช่เพียงการก่อสร้าง เสียส่วน มาก ตราบใดที่ประชาชนไม่อยู่ดีกินดี ทุกสิ่งทุกอย่างจะขับเคลี่อนยาก นางสาวอัจฉราพร ไชยเพ็ชร ว่างงาน อ.จะนะ กล่าวว่า พอทราบข่าว บ้างเพราะ เมื่อไม่กี่วันได้ผ่านตรงสี่แยกน้ำกระจายเห็นมีการทำถนน แต่ตรงนั้นก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานมากแล้ว
"อยากให้ช่วยในเรื่อง จราจรในตัวเมือง ทั้งสงขลาและหาดใหญ่ ตอนนี้จราจรแออัดมาก สัญจรไปมาไม่คล่องตัว อยากให้ช่วยตรงนี้แบบเร่งด่วน" นางสาวปริญดา บุญรังษี อาชีพผู้ช่วยกุ๊ก (อำเภอสะเดา) กล่าวว่า ไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองเท่าไหร่ แต่เท่าที่รู้น่าจะเป็นเรื่องของการทำถนนมากกว่า เพราะบ้านเราจะเห็นชัดในเรื่องนี้ ขับรถไปตรงไหนเจอแต่ทางเบี่ยง "อยากให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพราะตอนนี้ราคายางพาราตกต่ำมากชาวบ้านเดือดร้อน อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ"


นายพิทยา หงส์วิริยะกุล นักธุรกิจ หาดใหญ่ กล่าวว่า โดยภาพรวมมีความุ่งมั่นดี แต่นโยบายรถโมโนเรล ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม โดยผลงานที่เป็นรูปธรรมคือ ถนนหลายสาย และขุดคลอง ร.1 ส่วนนโยบายถือว่า ดี
"สิ่งที่อยากให้ทำก่อนหมดวาระ  คือ รถโมโนเรลตามที่เคยหาเสียงไว้"

นายสุพจน์ จันทราช ผู้จัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษา หาดใหญ่ มองว่า งานที่อยากให้ทำเร่งด่วนคือ การ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และประสานงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่จัดการจราจร/ทางเท้า ให้เป็นระเบียบ นางสาวสุรัยญา ทวีเงิน นักศึกษาในหาดใหญ่ มองว่า เห็นผลงานนายกฯนิพนธ์ ที่ชัดเจนคือการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนหน้าบริเวณม.อ. นอกจากนั้นก็ไม่ค่อยทราบผลงานเท่าไหร่ อาจจะเพราะไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้ทราบ
"อยากเห็นชาวสงขลามีสุขภาพที่ดี ขึ้น อยากให้ใส่ใจในนโยบายสาธารณสุข"


นายสมยศ นนทพุทธ  นักศึกษาปริญญาโท (อำเภอหาดใหญ่) กล่าวว่า
ปกติจะไม่ทราบว่าผลงานตรงนี้เป็นของ เทศบาลนครหาดใหญ่ หรือ อบจ.สงขลา
จึงรู้สึกว่าน่าจะด้อยในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ "อยากให้พัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ ควรจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เพราะสงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ และนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ"


นางสาวสิธารัตน์ ณ พัทลุง นัก ศึกษา (อำเภอหาดใหญ่) กล่าวว่า การทำ งานตรงตามเป้าหมาย อาจจะไม่ทุกข้อ แต่เป็นที่น่าพอใจ ผลงานที่ชัดเจนคือสะพานลอยบันไดเลื่อนหน้า แต่ผลงาน อื่นๆ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม อาจจะเป็น เพราะการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
?อยากให้อบจ.สงขลา เพิ่มเลนถนน เพราะตอนนี้รถติด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน? นายสิทธิ์ศักดิ์ เพ็ชวา พนักงานบริการโรงพยาบาลหาดใหญ่ (อำเภอหาดใหญ่) มองว่า นายกฯนิพนธ์ มุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามที่ได้หาเสียงไว้ อยากให้ทาง อบจ.สงขลา ขยายถนนให้มากกว่านี้
และนำงบประมาณมาช่วยเหลือด้านสุขภาพ เพราะทุกวันนี้มีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ 5 คน 300 จำนวนมาก
นายธงชัย บริบูรณ์ พนักงานแมคโดนัลด์ (อำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า อยากให้ทางอบจ.สงขลาพัฒนาเรื่อง ระบบการจัดเก็บขยะ ส่วนตัวทำงานช่วงกลางคืน จะเห็นปัญหาคือพนักงานเก็บขยะ เก็บถังขยะไม่เข้าที่เดิม รถขยะบางคันเขวี้ยงถังขยะทิ้งโดยไม่ได้ใส่ใจถึงปัญหาที่จะตามมา อีกเรื่องคืออยากให้แก้ปัญหาการจราจร บางครั้งในชั่วโมงเร่งด่วน ถนนสายหลักในอำเภอหาดใหญ่จะติดมาก ตรงนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข


นายอำนวย สันหมุด นักวิจัยศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ได้ติดตามผลงาน นายกฯนิพนธ์ โดยตรง เห็นผลงานจากการทำถนนหน ทาง และการจัดนิทรรศการ รู้ข่าวจากเว็บไซด์ อบจ. และอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ถือว่าดีทำให้เมืองสงขลาเจริญ ใน ด้านอุปโภคบริโภค และด้านเศรษฐกิจ
"อยากให้พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีกว่า ที่เป็นอยู่ อยากให้สร้างโรงงานอุตสาห กรรมให้มากๆ เพราะไม่อยากให้มีคนว่าง งาน รวมทั้งการจราจรที่ติดขัด อยากให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขในส่วนตรงนี้" ด้าน นายปิยภัทร โพธิภักดี ผู้ดำ เนินรายการ "แลบ้านแลเมือง" สถานีวิทยุ
ม.อ.FM 88 MHz กล่าวว่า จากการทำหน้าที่สื่อมวลชน และติดตามการทำงานของนายนิพนธ์ บุญญามณี มาโดย ตลอด เห็นได้ว่ามีความตั้งใจในการทำ งาน ด้วยประสบการณ์ที่มีมากมาย ทำให้ นโยบายต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หลายๆ อย่างได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ แม้อีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ
"นายกนิพนธ์ฯ ได้ตามที่พูดไว้กับคนสงขลา ที่เห็นได้ชัดคือ การพัฒนาตาม นโยบายเร่งด่วน ถือว่าทำได้ดี นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการจัดหารถพยาบาลให้ครบทุกตำบล ก็ชัดเจน" ตอนนี้เกือบจะครบแล้ว รวมถึงสิ่งที่ชาวหาดใหญ่ประจักษ์คือ สะพานลอยบันไดเลื่อน หน้า ม.สงขลานครินทร์ ตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบและทำได้ดี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน
นายกฯนิพนธ์ สามารถตอบได้ทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย และสามารถสื่อ สารให้ประชาชนได้รับทราบการทำงานมาโดยตลอด นายกนิพนธ์ฯ จะให้เวลากับการตอบคำถามผ่านสื่อ และสนใจที่จะ ชี้แจงความสงสัยของประชาชน โดยไม่บ่ายเบี่ยง สามารถคลี่คลายข้อสงสัย หรือ ชี้แจงได้ทุกกรณี แม้ว่าจะมีการตรวจสอบ ประเด็นสุจริต โปร่งใส แต่ทุกกรณีนายกฯ นิพนธ์ ชี้แจงที่มาที่ไปได้

"ท่านมีความจริงใจ และชัดเจน ใน การทำงาน ในฐานะสื่อเรามักจะพบปัญหาอย่างหนึ่งคือ ผู้หลักผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยตอบคำถาม หรือบางคนหาตัวยาก ไม่คุย ปฏิเสธการตอบคำ ถาม แต่นายกนิพนธ์ฯ จะเป็นผู้ที่ฉวยเอา โอกาสนี้ หมายถึง ทุกครั้งที่มีประเด็นข้อ สงสัย และมีคำถามไปนายกนิพนธ์ฯ จะไม่รีรอ จะเข้ามาชี้แจงข้อสงสัยนั้นทันที ไม่ปฏิเสธ อ้างโน่นอ้างนี่"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง