สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เกาะติดการเมือง

ไม่ได้อ่าน-ไม่เข้าใจและ"คาใจทหาร?" กระแสจชต.โหวต"ไม่รับ"ร่างรธน.

by Focus Team @16-08-2559 16.05 ( IP : 110...238 ) | Tags : เกาะติดการเมือง
photo  , 640x476 pixel , 56,660 bytes.

แม้คนสามจังหวัดจะมีประเด็นคาใจ ทหาร กรณีผลกระทบจากปัญหาความ ไม่สงบ จนนำไปสู่ทัศนคติด้านลบต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แต่ก็ยอมรับกันว่า ปัจจัยหลักๆ ที่ไม่รับร่างรัฐ ธรรมนูญนั้นเลือกตามๆ กันแบบไม่เข้าใจ และส่วนใหญ่ไม่ได้อ่าน

ชาวนราฯคาใจทหาร นายสุไลมาน เจ๊ะแม ชาว อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกออกแบบมาโดย คสช. ไม่ได้มาจาก ประชาชนจริงๆ ที่คนสามจังหวัดลงประชามติออกมาที่ค่อนข้างเด่นชัดว่า ไม่รับ และไม่เห็นด้วยนั้น เนื่องด้วย ประสบ การณ์ของคน 3 จังหวัดที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของโดยทหาร จึงมีความรู้สึก เข้าใจเป็นอย่างดีกับการต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษต่างๆ ของทหารที่ใช้ในพื้นที่


"เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนโดยคนฝั่งเดียว และถูกออกแบบมาโดยทหาร จึงทำให้รู้สึกยังขาดเสรีภาพ" นายสุไลมาน กล่าว และว่า ยอมรับว่า ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลความรู้ ความเข้าใจในรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ แม้จะมีชาวบ้านบางส่วนที่ติดตามข่าวสาร จะยังพอเข้าในใน ตัวบท แต่ก็มีหลายๆ เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
"มีความจำเป็นที่รัฐบาลควรศึกษาถึงเหตุผลที่ คนสามจังหวัดไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากรัฐบาลไม่สนใจ ในอนาคตอาจเกิดเป็นฉนวนความขัดแย้งขึ้นก็ได้" นายนิรันดร เลาะนะ  ชาวอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้คน
3 จังหวัดไม่เห็นด้วย อาจมาจาก 2 ปัจจัย
คือ ด้านตัวบทกฎหมาย เรื่องศาสนา และ การขาดสิทธิเสรีภาพในด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาล ด้วยปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในพื้นที่ กลับมีรายได้ ที่น้อยมาก จึงทำให้เกิดความวิตกกังวล ว่าจะยังได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีหรือ บัตรทองหรือไม่ จากความกังวลและ ความไม่แน่ใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่อาจกระทบกับพวกเขา ชาวบ้านจึงไม่รับ นางสาวอามีเน๊าะ อารง ชาวอำเภอเมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า  จริงๆแล้วนอกจาก ตัวกฎหมายที่ออกมาไม่มี ความชัดเจนแล้ว ประเด็นส่งเสริมศาสนา ยังมีความคลุมเครือ และที่โหวต ก็ไม่ เห็นประโยชน์ใดๆ ด้วยเหตุที่ว่า 3 จังหวัด
เราอยู่กับกฎอัยการศึก ภายใต้เผด็จการทหาร มานับ 10 ปี ในพื้นที่ มีด่านทหารเป็น พัน นอกจากไม่เอื้อให้กับคนในพื้นที่ ยังเป็นปัญหามากกว่า


"เรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึง กทม.แย่ยังไง สามจังหวัดทหารออกไปอีกแปด เท่าสิบเท่า และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบให้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหน เราก็ไม่อาจยืนยันได้? ทั้งนี้ การที่เห็นสีแดงปรากฎบน แผนที่อย่างชัดเจน ทั้งส่วนของภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้คือ 3 จังหวัด อย่างเห็นได้ชัดนั้น เมื่อมองพื้นที่เหล่านี้แล้ว ต่างมีพื้นที่ทางสังคมประวัติศาสตร์ที่ไม่ต่างกัน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ต่างมีวัฒนธรรม มี อัตลักษณ์ ของกลุ่มคนที่ค่อนข้างชัดเจน ฉะนั้นการที่ คน  3 จังหวัด ถูกทาสีบนแผนที่ เป็นสีแดงเช่นเดียวกับ ภาคเหนือและอีสาน ต้องเกิดจากปัจจัยหรือเหตุผลอะไรที่ทำให้ไม่เลือก ทั้งนี้จะเพิ่มเงื่อนไขให้กับพื้นที่หรือไมนั้น ขึ้นอยู่กับการมองของรัฐบาล คสช.ว่าจะให้ความสำคัญและศึกษาถึงเหตุผลที่ไม่รับ นายมาหามะ ลีเห็ง ชาวอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส  กล่าวว่า พี่น้อง 3
จังหวัดสนใจเรื่องการเมืองมากพอสม ควร

ซึ่งเมื่อดูในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แล้ว

  1. ด้านการศึกษาภาคบังคับ รัฐจะ สนับสนุนสวัสดิการแค่ ม.3 จากเดิมจนจบ ปีการศึกษาที่6 เมื่อดูแล้วเด็กที่เรียนต่อ
    ม.4 ผู้ปกครองต้องเสียค่าเทอมให้

2. เรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค ที่รัฐบาลจะยก เลิกบัตรนี้ไป และ 3.เรื่องศาสนา ที่เป็นประเด็นให้คนพูดถึงมาก


"ตามเข้าใจของผมแล้วนั้น รัฐ ธรรมนูญฉบับเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้ระบุไว้ว่า
ทุกศาสนารัฐต้องส่งเสริม แต่ฉบับใหม่ ทุกศาสนาอาจต้องส่งเสริม นั้นย่อมหมาย ความว่า รัฐจะส่งเสริมก็ได้หรือไม่ก็ได้"


ทั้งนี้ การรับรู้ของคนนอกพื้นที่ที่มีความสงสัยถึงเหตุผลที่คน 3 จังหวัดไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเกลียดชังทหารนั้น ความจริงไม่ใช่ จากที่ฟังชาวบ้าน คนในพื้นที่ไม่ได้มีความรู้สึกเกลียด ชัง แต่เขาไม่รู้ว่าตนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง นอกจากเสียประโยชน์จากสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ "สำหรับพี่น้องสามจังหวัดแล้วนั้น อะไรที่ไม่เอื้อให้กับพวกเขา เขาไม่รับ เช่นเดียวกับการเมืองที่ผ่านมา คนบ้านเราไม่ได้เลือกพรรค เขาเลือกคน เรื่องนี้ก็เช่นกัน เพราะชาวบ้านจะเสียสิทธิ เขาจึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ"

ปัตตานีไม่รู้-เลือกตามๆ กัน นายปาริ แวอีสอ ชาวอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกไม่สบายกับภาพกราฟิกแผนที่ที่ออกมา โดยเน้นสีแดงของพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา รวมทั้งระบุสีแดงในจังหวัดของภาคเหนือ และอีสานด้วย


"ไม่ใช่ว่าคนสามจังหวัดไม่เห็นด้วย ทั้งหมด แต่เมื่อเราดูในแผนที่อันนั้น ทำไม ต้องทำสีแดงหมดทั้งสามจังหวัด ตรงนี้แหละจะกลายเป็นปัญหา?


ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความเข้าใจของพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัด ต่อเนื้อ หาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ประชาชนไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาสาระ แต่คนในพื้นที่หวงความปลอดภัย หากไม่ได้ปกครองใน รูปแบบประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลหลักเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ ประชาชนจึงไม่มีหลักประกันถึงสิทธิประโยชน์และความมั่นใจในการปกครองของทหาร นายอดุล วงศ์วิบูลย์  พ่อค้าลูกชิ้นปิ้ง สาย ม.อ.ปัตตานี  กล่าวว่า  ผลที่เกิดขึ้น สะท้อนความเบื่อหน่ายของรัฐบาล เพราะสุดท้ายภาระที่ตกอยู่ที่ประชาชน  ความเดือดร้อนของปากท้อง เราไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเป็นอย่างไร เพราะเราไม่เข้าใจ มันเข้าใจยากที่เราเลือกไม่ใช่เพราะใครดี ใครเก่ง เราแค่นึกถึงปากท้อง เราเลือกให้ผ่านๆ เผื่ออะไรจะดีขึ้น


"สาเหตุที่คนสามจังหวัดไม่รับ อาจ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บางมาตราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศาสนา? นายอดุล กล่าว และว่า รัฐบาลจะต้องสร้างความเป็น กลาง ให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง ให้ความชอบธรรมกับทุกศาสนา เท่าเทียมกัน เพราะเราคือคนไทยเหมือนกัน นางสาววิภาวดี จันทบุรี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจว่า การลงประชามติคือ อะไร รู้เพียงว่า เห็น ด้วย และไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่เข้าใจรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ อย่างแท้จริง โดย เฉพาะผู้สูงอายุเมื่อไม่รู้ก็เลือกตามๆ กัน


"สามจังหวัดบ้านเรา  พอคนไม่เข้า ใจ ไม่มีความรู้ ก็เชื่อผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำ สี่เสาหลักที่มีบทบาทมากในพื้นที่? ดังนั้น ผลประชามติที่ปรากฏ  ไม่ได้ มีประสิทธิภาพ หรือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันยังวัดอะไรไม่ได้หรอก  แต่ เมื่อผลออกมาเช่นนี้ก็ต้องยอมรับ
นายอาหะมะห์ บากา โต๊ะอีหม่าม
มัสยิดนูรปะการอ อ.เมือง จ.ปัตตานี กล่าว ว่า โดยส่วนตัวมีความคิดเห็นกลางๆ  อาจ เป็นเพราะไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้มากนัก รู้เพียงผิวเผิน  ไม่ลึก จะวิพากษ์วิจารณ์ อะไรมากไม่ได้  ชาวบ้านทั่วๆ ไปก็เช่นกัน อาจเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ไม่เข้าถึงประชาชน

 คำอธิบายภาพ : FOCUS_956-13

"ที่คนสามจังหวัดส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ เป็นความคิดเห็นที่หลากหลาย บ้างก็บอกว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา แต่เอาเข้าจริงแล้วเราก็ไม่ได้อ่าน และทำความเข้าใจ  อย่างที่ควรจะเป็น"

ด้าน นายนิรัน นราจร  อาชีพค้าขาย กล่าวว่า เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรม ราช มาทำงานและอาศัยที่ปัตตานีหลายปีแล้ว ก็ตั้งคำถามว่าทำไมพี่น้องสามจังหวัดส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ แต่ก็เคารพในความคิดของทุกคน ที่จริงแล้วคนในพื้นที่สามจังหวัดมีความคิดเห็นหลากหลาย ยังมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยปะปนกันไป แม้จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยที่มากกว่าก็ตาม
"ผมและครอบครัวเห็นด้วยกับร่าง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะคิดว่าการดำ เนินของรัฐบาลท่านประยุทธ์ ทำให้ประเทศไทยเรียบร้อย สงบดี  คิดว่าหลังจากนี้ประเทศคงจะดีขึ้น?

เชื่อชาวบ้านไม่ได้อ่าน


ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ อาจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ และผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี มองว่า ผลการลงประชามติครั้ง นี้  มีข้อสังเกต 2 ประเด็นคือ  ประเด็นแรก
เกี่ยวเนื่องจากการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลทหารที่ผ่านมา
และอีกหนึ่งสาเหตุคือ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีมาตราที่เกี่ยวข้องเรื่องศาสนา จึงอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้พี่น้องสามจังหวัดไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
ประเด็นที่สอง ชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ดูรายละเอียด และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  จึงออก เสียงตามๆ กัน  ขณะที่ระยะเวลาในช่วงลง ประชามติ มีเวลาน้อยมากในการทบทวน หรือศึกษาทำความเข้าใจ  และก่อนหน้านี้ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  แสดงออก วิพากษ์ ให้วิจารณ์ มากกว่านี้ 


"สิ่งเหล่านี้มันบอกนัยสำคัญ ว่า รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ เอาใจใส่ พื้นที่ มากขึ้น รัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรต้องไปคิดต่อ" นายโกศล เตบจิตร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี  มองว่า ผลการลง ประชามติครั้งนี้ไม่ผิดไปจากที่คาดหมาย เพราะรัฐมีอำนาจมากพอที่จะสร้างความชอบธรรม สร้างความน่าเชื่อถือให้คนในประเทศ และประชาชนไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด
ประเด็นที่สำคัญต่อการปฏิเสธไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้คือ เรื่องศาสนา การไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องการคุ้ม ครองต่อศาสนาอิสลาม รวมถึงศาสนาอื่น
ทำให้ไม่พอใจร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเอื้อต่อศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นสำคัญ การไม่ให้ความชัดเจนเช่นนี้ เป็นจุดสำคัญต่อผลที่ออกมา
อีกทั้งเรื่องการศึกษา จากเดิมที่ในพื้นที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลจากรัฐมากนัก ยิ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการลดสิทธิความพึงมีพึงได้ด้านการศึกษาด้วยแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งเป็นจุดสำคัญ ที่ทำให้คนในพื้นที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ


นางสาวสุมิตรา  เจ๊ะอุมาร์ อดีต นายกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยอาชีว ศึกษา ปัตตานี  กล่าวว่า  ผลออกมาอย่างไร
ก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพของตัวเอง เราคงต้องรอดูต่อไป
"ไม่แปลกที่สามจังหวัดจะมีผลประชามติออกมาต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะข้อมูลที่ถูกกระจายในพื้นที่นั้น สร้างความเข้าใจอย่างนั้น บางคนเลือกเพราะไม่ได้ศึกษามาก่อน  บางคนก็มั่วๆ ไป บ้างก็ตามคนอื่น  หรือเพราะมีเหตุผลรัฐธรรมนูญบางข้อให้ประโยชน์กับประชาชน บางข้อให้ประโยชน์กับนักการเมือง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง