สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

Focus Sport

มรภ.สงขลา มอบโล่ผู้สร้างผลงานกีฬาโดดเด่น

by Focus Team @25-08-2559 11.05 ( IP : 58...158 ) | Tags : Focus Sport
 • photo , 1097x731 pixel , 74,498 bytes.
 • photo , 1097x731 pixel , 76,710 bytes.
 • photo , 843x731 pixel , 63,473 bytes.
 • photo , 1012x731 pixel , 76,480 bytes.

มรภ.สงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติ เสื้อสามารถ แก่นักศึกษา ผู้ควบคุมทีม ที่สร้างผลงานโดดเด่นด้านกีฬา ปันจักสีลัต มวย เปตอง พาเหรดรับรางวัล             เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบโล่และเสื้อสามารถแก่นักศึกษา ผู้ควบคุมทีม ที่สร้างผลงานโดดเด่นด้านกีฬาให้แก่ 1. ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ ผู้จัดการทีมกีฬาดีเด่น ระดับชาติ จากการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม ?กันเกราเกมส์? ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทมวยไทยสมัครเล่น และได้รับเหรียญเงิน 2. ดร.ภูวเดช อินทเรือง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ระดับชาติ จากการแข่งขันในรายการเดียวกัน 3. นายพลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้จัดการทีมกีฬาดีเด่น ระดับอาเซียน จากการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS GAMES 2016 ?SUKIPT ณ University Teknologi Malaysia Skudai, Johor Bahru, ประเทศมาเลเซีย ประเภทกีฬาปันจักสีลัต และได้รับเหรียญทอง ผู้จัดการทีมกีฬาดีเด่น ระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 21th Open Belgian Pencak Silat ณ เมือง Brussels ประเทศเบลเยี่ยม และได้รับเหรียญเงิน 4. นายฐาปนวัฒน์ สุขปาละ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ระดับชาติ จากการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเภทกีฬาปันจักสีลัต และได้รับเหรียญเงิน             สำหรับนักศึกษาที่ได้รับโล่และเสื้อสามารถ ได้แก่ 1. นายณัฐพงศ์ ศรีนุ่นวิเชียร นักศึกษาโปรแกรมวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ได้รับเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม จากการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม ?กันเกราเกมส์? ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2. น.ส.นรินทิรา เรืองโรจน์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ นักกีฬาปันจักสีลัต ได้รับเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 - 65 กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 21th Open Belgian Pencak Silat ณ เมือง Brussels ประเทศเบลเยี่ยม และได้รับเหรียญเงินจากการจากการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 3. นายนัทธพงศ์ ชีวะวงศธร นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายเขตต์ เถื่อนเทพ นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ได้รับเหรียญทอง จากการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS GAMES 2016 ?SUKIPT ณ University Teknologi Malaysia Skudai, Johor Bahru, ประเทศมาเลเซีย             นอกจากนั้น ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดโซน และสามารถผ่านเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง 1. น.ส.ณิชากานต์ เจียะจิรวิบูลย์ 2. สุรางคณา พูลสวัสดิ์ 3. น.ส.สุจิตรา ซ่อนกลิ่น นักกีฬาเปตองชาย 1. นายไกรวิชญ์ คงพันธ์ทะระ 2. นายไกรศร หลีแส๊ะ 3. นายพันธวิทย์ ไทยกลาง นักกีฬาเปตองหญิง 1. น.ส.ดอกมะละ หาระสาย 2. น.ส.สุกันยา สิเดะ 3. น.ส.สุภาพร แก้วยก 4. น.ส.ศรัญญา เก็มเด็ม นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย 1. นายยูนุส โต๊ะหวัง 2. นายวันเฉลิม บุญประสิทธิ์ และ 3. นายอัครพล สะหยัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง