สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

ค่ายจินดาภรณ์ อ.จะนะ จ.สงขลา ติดอาวุธทางปัญญาสอนการทำท่อซีเมนต์แก่เยาวชนที่หลงผิดติดยาเสพติด หวังให้เยาวชนนำความรู้สร้างอาชีพแก่ตนเอง

 • photo , 1096x731 pixel , 148,359 bytes.
 • photo , 1096x731 pixel , 94,168 bytes.
 • photo , 1096x731 pixel , 134,737 bytes.
 • photo , 1096x731 pixel , 143,881 bytes.
 • photo , 1096x731 pixel , 196,016 bytes.

ศูนย์ขวัญแผ่นดิน หรือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายจินดาภรณ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ภายใต้การดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เป็นศูนย์บำบัดที่เปิดรับผู้ติดยาเสพทั้งในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสงขลา โดยการนำเยาวชนที่ติดยาเสพติดมาบำบัดธรรมชาติภายในศูนย์และการฝึกอาชีพตลอดระยะเวลา 45 วัน

            นายสมศักดิ์ ชูศรี  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายงานมั่นคง อำเภอจะนะ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายจินดาภรณ์ กล่าวว่า ค่ายจินดาภรณ์ เป็นค่ายบำบัดยาเสพติดที่ผู้ปกครองจะนำบุตรหลาน นำมาบำบัดยาเสพติดทุกประเภท โดยใช้วิธีการบำบัดธรรมชาติ คือไม่มีการใช้ยาแต่อย่างใด ค่ายจินดาภรณ์ เป็นค่ายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอำเภอจะนะ ซึ่งมีนโยบายเน้นย้ำที่ต้องการเป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างอาชีพให้แก่ผู้บำบัด ซึ่งขณะนี้ค่ายจินดาภรณ์ได้สอนการทำท่อซีเมนต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่คนในชุมชนและคนภายนอก จำหน่ายลูกละ 180 บาท ซึ่งตอนนี้ออเดอร์ผลิตไม่ทันกับการสั่งจอง และผู้บำบัดมีความคิดต่อยอด

โดยการทำถังขยะแบบท่อซีเมนต์ 2 ชั้น จำหน่ายใบละ 500 บาทอีกด้วย สำหรับภายในศูนย์จินดาภรณ์มีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยจัดการเรียนรู้เป็นฐาน การดูแลและนำผลผลิตมาประกอบอาหารภายในศูนย์ฝึกหรือมีการจัดค่ายบำบัดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ ไก่ปล่อยทุ่ง เลี้ยงปลาบ่อดิน เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ การทำก๊าชจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าผู้บำบัดสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังที่ออกจากค่ายบำบัดยาเสพติดได้อย่างแน่นอน...

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง