สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

บทความทั่วไป

คนดี-ความดี

by Focus Team @03-09-2559 14.06 ( IP : 58...158 ) | Tags : บทความทั่วไป
photo , 219x52 pixel , 580,470 bytes.

30 มิถุนายน 2554 องค์กร 15 ภาคีการบริหาร จัดการ โดยมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ที่มี
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานฯ เป็นองค์กร ประสานงาน เริ่มจัดทำ โครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ เจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

 1. การจัดประชุมทางวิชาการภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา เพื่อจัด ทำวิสัยทัศน์สงขลา 2020 (2556-63) ต่อเนื่อง จาก วิสัยทัศน์สงขลา 2555 (2540-55) โดยมุ่งต่อการพัฒนาบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน เข้ามาร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหา และพัฒนาสงขลาอย่างเป็นระบบ

 2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนดีศรีสงขลา แก่ บุคคล องค์กรและครอบครัว ที่สร้างสรรค์คุณความ ดีแก่ส่วนร่วม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
  15 ภาคีฯ ประกอบด้วย 5 องค์กรภาควิชาการ
  2 องค์กรภาครัฐ 3 องค์การภาคเอกชน และ 5 องค์กร ภาคประชาชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.), มหาวิทยาทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา, องค์ การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา. หอการค้าจังหวัดสงขลา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขล, มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท,  มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์, พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มูลนิธิชุมชนสงขลา,  และมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วม กันสร้างสรรค์จัดทำ โครงการเรารักสงขลา เฉลิม พระเกียรติ ประกอบด้วย
  การจัดทำวิสัยทัศน์สงขลา 2020 (พ.ศ.2556 - 2563) และคัดเลือกคนดีศรีสงขลาดังกล่าว ย้อนอดีตไปเมื่อ 15 ปีที่ีแล้ว ที่จ.สงขลา เมื่อปี
  2539 ขณะนายบัญญัติฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา ได้เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด และได้รับความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 20 ปีผ่านไป คนดี ได้รับโล่มากมาย แต่ คุณ ความดี จะถูกส่งต่อไปสู่สังคมภาพรวมได้ อย่างไร น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของ มูลนิธิเรารัก สงขลาฯ ในการขับเคลื่อนสู่ทศวรรษที่สาม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง