สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ปี 59 แก่ 3 ผู้ยังประโยชน์ให้ภาคใต้

photo  , 640x432 pixel , 349,306 bytes.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 แก่ เภสัชกรยิปซี แพทย์ผู้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขภาคใต้ และ นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปัตตานี เพื่อยกย่องในฐานะผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์แก่ชุมชนให้อนุชนรุ่นหลัง โดยผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28-30 กันยายน 2559 เงินรางวัล และได้รับการประกาศเกียรติคุณในงานวันสงขลานครินทร์

 คำอธิบายภาพ : n7624_n160910_08

ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ อธิการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้มีชื่อเสียงในด้านการอุทิศตนทำประโยชน์แก่สังคมโลก โดยริเริ่มการวิจัยจนสามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และเดินทางไปช่วยเหลือประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาจนได้รับฉายา "เภสัชกรยิปซี" ท่านมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้ยาสมุนไพรจากพืชท้องถิ่นเพื่อการรักษา โดยร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกสำรวจโรงพยาบาลซึ่งมีการผลิตยาสมุนไพรในภาคใต้ และพัฒนาจนได้มาตรฐานคุณภาพตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP พร้อมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรในภาคใต้ ใช้ชื่อ "กลุ่มผลิตยาสมุนไพรกลุ่มลังกาสุกะ" โดยใช้โรงงานผลิตยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้นแบบ

 คำอธิบายภาพ : n7624_n160910_09

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ผู้นำในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี โดยการจัดตั้งชมรมชาวประมงพื้นบ้านปัตตานีเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา ได้ประสานงานเพื่อผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายห้ามใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อลดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทะเล และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาการสมัยใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่น การทำปะการังเทียม ทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่ท้องทะเล เป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 คำอธิบายภาพ : n7624_n160910_10


นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้นำแนวคิดเรื่อง ?เวชปฏิบัติครอบครัว? มาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบบริการสาธารณสุขโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี และ อำเภอเทพา จัดตั้ง ?ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน? ที่อำเภอนาทวี จนได้รับการยกย่องเป็นศูนย์ฟื้นฟูคนพิการชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ได้ปฏิรูปโครงสร้างบริการปฐมภูมิด้วย GIS ในอำเภอเทพา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ โดยปรับเปลี่ยนการแบ่งพื้นที่การบริการจากที่แบ่งตามเขตปกครองมาเป็นการแบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ (GIS) เพื่อเน้นการเข้าไปให้บริการสาธารณะสุขในพื้นที่ แทนการตั้งรับการรักษาในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว


ที่มา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง