สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ม.อ.รับรางวัลดีเด่นความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่าย ปี 2559

photo  , 640x426 pixel , 378,468 bytes.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน และ นางนิษณา เหมกุล ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเด่น ในมิติด้านการเบิกจ่าย จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 จัดโดยกรมบัญชีกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระบบและกลไกในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ มีการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ให้หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำฐานข้อมูลภายใน ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง