สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

เกาะติดการเมือง

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่จังหวัดสงขลา

by Focus Team @17-09-2559 12.23 ( IP : 58...158 ) | Tags : เกาะติดการเมือง
  • photo  , 1155x770 pixel , 97,969 bytes.
  • photo  , 1082x721 pixel , 90,422 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 59,718 bytes.

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่จังหวัดสงขลา


วันนี้ (16 ก.ย. 59) ที่ห้องCEO  ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่จำนวน 42 คนซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรกับหน่วยงานภายนอกที่มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ  การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่จะนำองค์กรไปสู่องค์กรธรรมาภิบาลและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทำให้การบริหารองค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลาว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? และ ปรัชญา ?เศรษฐกิจพอเพียง? มาเป็น ?หัวใจ? ในการบริหารราชการ และได้นำ ?นโยบายรัฐบาล? มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะ วิสัยทัศน์สงขลา 2570 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และปัญหาความต้องการ ความจำเป็นของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดจุดเน้นในการดำเนินงานที่สำคัญในลักษณะ ?วาระของเมือง? 15 ประการ ภายใต้ชื่อ ?15 วาระสงขลา? เน้นการทำงานเชิงรุก ริเริ่ม สร้างสรรค์ บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ตามแนวทาง ?ประชารัฐ? และมีการติดตามเกาะติดถึงลูก ถึงคน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม และนำสู่การพัฒนาที่สมดุล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินโครงการต่างๆในทุกด้านอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด //ข่าว  ประชา โชคผ่อง //ภาพ   16 ก.ย. 59  //  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง