สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตลาด - เศรษฐกิจ

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 27 กันยายน 2559

photo  , 400x300 pixel , 33,515 bytes.

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 9,800 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 9,300 บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

หจก. สยามคอร์น โปรดักส์ (ช.กังวาล)ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 6.90 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.55 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กันยายน ที่ราคา 5.30 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 5.80 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กันยายน ที่ 5.70 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 51.18 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 26 กันยายน ที่ราคา 52.17 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ทุเรียนหมอนทอง ส่งออก เกรด AB ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 73.00 บาท/กก. มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่ จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี - มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่ ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม อ.นาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี - มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่ จุดรับซื้อ คุณอุมา วังคง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 60.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 26 กันยายน ที่ราคา 73.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 17.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กันยายน ที่ราคา 14.00 บาท/กก

เงาะโรงเรียน จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 18.00 บาท/กก. ลองกองเบอร์หนึ่ง จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 22.00 บาท/กก. ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก) จุดรับซื้อ พงเจริญ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  - มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 280.00 บาท/ร้อยผล. มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 320.00 บาท/ร้อยผล. มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,800.00 บาท/ร้อยผล. มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,800.00 บาท/ร้อยผล. สุกร สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 66.00 บาท/กก. ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 34.00 บาท/กก. ไข่ไก่สดเบอร์คละ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 310.00 บาท/ร้อยฟอง.ราคาลดลงจากวันที่ 26 กันยายน ที่ราคา 320.00 บาท/ร้อยฟอง.

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 26 กันยายน ที่ราคา 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง