สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ถูกใจคนสงขลา "ผู้ว่าฯทรงพล"1ปี"ภาวะผู้นำ-งาน"เด่น

photo  , 640x524 pixel , 69,252 bytes.

"ภาคใต้โฟกัส" สุ่มสำรวจความคิดเห็นชาวสงขลาหลากหลายอาชีพ ในโอกาสทำงานครบหนึ่งปี ?ผู้ว่าฯทรงพล? พบว่า ถูกใจทุกคน ด้วนความโดดเด่นทั้งด้านภา่วะผู้นำ ผลงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดี

นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ส่วนตัวสัมผัสผู้ว่าฯ มาหลายสมัย แต่มองว่าท่านทรงพล  เป็นยอดนักพัฒนาคนหนึ่ง อย่าง 15 วาระสงขลา เป็นสิ่งที่จะพัฒนาเมืองสงขลาได้จริง เป็นคนทำงานเก่ง รวดเร็ว ท่านเข้าถึงประชาชนทุกคน ผลงานที่โดดเด่นอย่าง การบูรณาการกับหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม Hatyai Hard
Sale 2016 ถือเป็นจังหวัดแรกในประเทศ ที่มีการลดราคาสินค้าทุกด้าน


"อยากให้ท่านพัฒนาอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยว อย่างแท้จริง ส่วนอำเภอเมืองเป็นศูนย์ราชการ เป็นเมืองตากอากาศ"

นางสาวโรสนี แกสมาน โปรดิว เซอร์ สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า
ติดตามข่าวสารของผู้ว่าฯ แต่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับข่าวอื่นๆ ในฐานะที่เป็นชาวสงขลาทุกคนควรจะจับตามอง ว่าพ่อเมืองสงขลาจะทำยังไงกับเมืองของเรา ผลงานที่เห็นเด่นชัดคือ สงขลามหาสนุก และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา เนื่องจากเห็นผลงานผ่านสื่อบ่อยๆ
"อยากให้ท่านดูแลการจราจรบริเวณห้าแยกเกาะยอ ซึ่งมีการก่อสร้างทางยกระดับ ตรงนั้นอยากให้ท่านเพิ่มการแจ้งเตือน เครื่องหมายจราจรให้มาก กว่านี้"


อีกเรื่องคือ ชายหาดสงขลา ไม่ควร ให้หน่วยงานไหนไปเพิ่มพวกเขื่อนกั้นคลื่น บริเวณชายหาดชลาทัศน์ นายปราการ ศิริพาณิช คณะกรรม การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการท่อง เที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา กล่าวว่า ติด ตามข่าวท่านผู้ว่าฯตามสื่อต่างๆ ครับทาง เฟสบุ๊ก ท่านโดดเด่นในเรื่องการเข้าถึงประชาชน แก้ปัญหารากหญ้า และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ท่านเก่งเรื่องการประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ การเข้าถึงชาวบ้าน ผลงานเป็นรูปธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหา ได้รวดเร็ว นายประเสริฐ ศรีระสันต์ เกษตร กรตำบลควนลัง ผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรี สงขลา" ปี 2559 กล่าวว่า ไม่เคยสัมผัสหรือ ทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าฯ แต่ทราบว่า ท่านติดดินพอสมควร ท่านสนใจการ เกษตร

โดยเฉพาะการทำมาหากินของเกษตรกร แต่ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนยังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรม ?ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านผู้ว่าค่อนข้างน้อยครับ เนื่องจากหลังเกษียณอายุราชการแล้วผมมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบนอกกรอบและไม่ไปหวังพึ่งพิงระบบราชการมากนัก?
นางรุ้งตะวัน ช้างสาร เจ้าของสวนรุ้งตะวัน อ.ระโนด กล่าวว่า ติดตามข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ผลงานที่โดดเด่นของท่านคือ การขับเคลื่อน 15 วาระ โดยเฉพาะด้านเกษตร อยากให้ท่านพัฒนาสงขลาด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปพร้อมกัน
สิ่งที่ท่านยังไม่ลงมือทำคือ ขอให้เปิดตลาดเพื่อการเกษตรอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และคัดสรรเกษตรกรตัวจริงๆ แล้วจัดกิจกรรมให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง


"ไม่ต้องจัดแบบอีเวนท์ สิ่งสำคัญคือ เกษตรกรต้องการความมั่นคง ด้านการตลาด? นายประวัติ ชาญการ ผู้จัดการ หจก นาหม่อมเรดิโอ กล่าวว่า ท่านผู้ว่าฯ เป็นนักพัฒนาหลายๆ ด้านลงพื้นที่ เข้าถึง ประชาชนไม่ถือตัวทำงาน ไม่คิดว่าเป็น เวลาราชการ กลางคืน


"อยากจะให้สนับสนุนสื่อด้านบูรณาการประสานเหตุฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติภัยที่เกิดขึ้นจากนํ้ามือมนุษย์และภัยธรรมชาติเชื่อมโยงกันให้เต็มรูปแบบสื่อวิทยุสมัครเล่นด้วย"


นางสารภี อิสโร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมใจนึก กล่าว ว่า ผลงานโดดเด่นและยั่งยืนเรื่องการ ท่องเที่ยว การตลาด สิ่งที่อยากพัฒนาเพิ่ม อยากให้มีตลาดย้อนยุคและแหล่งกระจายสินค้าเกษตรที่ตำบลสะเดา

"ท่านผู้ว่าฯทำงานเชิงรุก เข้าถึงชุมชนและประชาชนเป็นกันเอง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และกำหนดทิศทางงานทุกงานได้ดี"

อยากให้ท่านหาจุดจำหน่ายสินค้าโอทอปอย่างยั่งยืน เช่น ผลักดันสินค้าโอทอปเข้าขายในห้าง ควรสร้างมูลค่าและความมั่นใจในสินค้า BETS of Songkhla
นางสาวพรสวรรค์ พรปัญญานุกูล พนักงานบริษัทเอกชน กล่าวว่า ไม่ได้ ติดตามข่าวสารของท่านผู้ว่าฯบ่อยนัก ผลงานที่โดดเด่นน่าจะเป็นสงขลามหาสนุก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา รวมไปถึงกิจกรรมสตรีท

อาร์ท ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและคนสงขลา
"อยากให้ท่านเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และเยาวชนให้มาก กว่านี้ค่ะ"

นายหรินทร์ ปานแจ่ม อาชีพ สถาปนิก กล่าวว่า หลักๆ แล้วติดตามผลงานผู้ว่าฯสงขลาผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสภาคใต้ และเวปบ้างบางครั้ง โดยผลงานที่โดดเด่นเป็นเรื่องการเข้าถึงในทุกปัญหา จะพบเห็นท่านเสมอไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ หรือเกิดเหตุการณ์อะไร เช่น ระเบิดที่บ้านตาแปด เทพา ฯลฯ
และท่านพยายามสานงานเดิมในหลากหลายมิติ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาย่านเมืองเก่า นครใน-นครนอก

"อยากให้ท่านพัฒนาสงขลาในทุกด้าน เพื่อให้สงขลากลับมาเป็นเมืองหลักของภาคใต้อีกครั้ง อยากให้ท่านจริงจัง เรื่องพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบทั้งระบบมาก กว่านี้ และอยากเห็นทิศทางที่ชัดเจนใน การจัดการเรื่องชายหาดสมิหลาแบบยั่งยืน"


ด้วยพื้นเพที่ท่านเป็นคนสงขลา และคลุกคลีเข้าใจปัญหาชายแดนใต้  จึงอยากให้ท่านช่วยทำให้จังหวัดสงขลาเป็น ?เมืองปลอดภัย? ที่ไม่ว่าอำเภอไหน
หรือเขตเมืองส่วนใดถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ และอยาก ให้ท่านกำหนดทิศทางเมืองสงขลาให้เป็นเมืองดิจิทัลหัวเมืองแรกของภาคใต้ 6. ถ้ามีคะแนนการทำงานเต็ม 100 จะให้ท่านผู้ว่าฯกี่คะแนน และท่านได้คะแนนด้านใดมากที่สุด.
"ท่านเก่งทุกด้าน ถ้าให้ 100 คะแนน
คงจะเต็มหมด แต่ถ้ามากสุดคงจะเป็น ภาวะผู้นำที่ดี หากใครได้ใกล้ชิดท่านคงรู้ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าพูดคุยด้วยยิ่ง อัธยาศัยดีเยี่ยม แต่ผมอยากให้ท่านเน้นงานประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ครับ? นายหรินทร์ กล่าว ดร.เฉลิมศักดิ์  บุญนำ นักวิชาการ อิสระ ทุนปริญญาเอกในสังกัดมหา วิทยาลัยราชภัฎสงขลา กล่าวว่า ติดตามผู้ว่าฯสงขลา จากข่าวหนังสือภาคใต้โฟกัส
วิทยุ และไวนิลประชาสัมพันธ์ งานที่โดด เด่นคือ สงขลามหาสนุก อีเว้นที่สร้างสีสรรค์ และการส่งเสริมการท่องเทียว
อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มกิจกรรมทาง วัฒนธรรม กระตุ้นสินค้าท้องถิ่น ผลิต ภัณฑ์ชุมชน ควรพัฒนาเน้นระดับฐานรากของชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้กระตุ้นเศรฐกิจชุมชนและอาชีพรายได้ของพี่น้องเกษตรกรในราคาพืชผลผลิตและสร้างการพึ่งพาตนเองแบบเศรษฐกิจชุมชนและการดูแลรักษาทรัพยากรดินนำ้ป่าไม้ ซึ่งเป็นฐานการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความสมดุลย์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของคนส่วนใหญ่ และควรส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนของครัวเรือน และการพัฒนาภาคเอกชนลดต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชน ส่งเสริมการสร้างเสริมงานอาชีพการจ้างงานในการเป็นผู้ประกอบการของครัวเรือนเพื่อยึดโยงกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในการสร้างกลุ่มและการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อฝึกฝนเป็นการสร้างการตลาดพึ่งตนเองเป็นอาชีพรองและอาชีพให้ระดับครัวเรือนเข้มแข็ง
สงขลาเป็นเมืองชายแดน การส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดนและการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของสงขลาควรวิจัยผู้ประกอบรายย่อย เพื่อให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดอาเชียนที่หลากหลายและส่งเสริมแหล่งเงินทุนแบบประชารัฐให้มีรูปธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนระดับฐานราก ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขความยากจนการว่างงานของผู้มีรายได้น้อย เพราะคนเหล่านี้ใช้จ่ายเพื่อประทังชีวิตและกู้ยืมเป็นหนี้สินมาก จึงต้องเร่งรีบบรรเทาเยียวยาคนเหล่านี้มากกว่าให้ความสำคัญกับกลุ่มทุน


โดยผู้ว่าฯทรงพล มีความโดดเด่นด้านภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงชาวบ้าน มีความมุ่งมั่น และการทำงานความร่วมมือประสานงานภาคส่วนต่างได้ดี
นางสิริน ชีพชัยอิสระ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ท่านผู้ว่าฯมีความตั้งใจสูง มีการเตรียมข้อมูลทั้งจากการอ่านหนังสือพิมพ์และลงพื้นที่ ใส่ใจรายละเอียด มีความสามารถในการประสานงาน และสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกองค์กรในการพัฒนาจังหวัด ผลงานที่โดดเด่นของท่านคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อยากให้ท่านเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ช่วยส่งเสริมการหาตลาดใหม่ๆ ให้สินค้า เช่น ประเทศแถบอาเซียน นางอามิเน๊าะ หมันเตะ ประธานเครือข่ายโอท็อปอำเภอจะนะ กล่าวว่า ผู้ว่าฯ ทรงพล ทำงานแบบลุยๆ รวดเร็วฉับไว กลางค่ำกลางคืนก็ยังลงพื้นที่ มาแบบไม่ต้องมีพิธีรีตอง บางครั้งชาวบ้านทำกิจกรรมกลุ่มกันอยู่จู่ๆ ท่านมาแล้ว ไม่ต้องมีคนห้อมล้อมอารักขา

"ที่กลุ่มบูดูข้าวยำ ตำบลขุนตัดหวาย หรือกลุ่มหมอนยางพารา ตำบลควนมีด ท่านก็มาตอนกลางคืน เป็นคนทำงานตลอดเวล ท่านเป็นคนเอาจริง เอาจังกับงาน แต่เป็นคนเรียบง่าย ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี"

ผลงานเด่นท่านมีมาก เช่น ก่อตั้ง "เรินผ้าลีมาแล" เป็นบ้านที่รวมการแสดงสินค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เขาน้อย อ.เมืองสงขลา ซึ่งปกติท่านสนับสนุนพัฒนาด้านอาชีพของชาวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งในโซน 4 คือ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย มีกลุ่มโอท็อปจำนวนมากที่ท่านให้การสนับสนุนอยู่
"ให้ 90 คะแนน ที่มากสุดคือ เข้าถึงชุมชน ด้วยการพัฒนาอาชีพ และการเป็นผู้นำ"

นางสาวอรอุมา เรืองสวัสดิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ใหญ่ อ.นาทวี กล่าวว่า ติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊ค ผลงานที่โดดเด่นของท่านคือ ส่งเสริมเกษตรกรทุกกลุ่มในจังหวัดสงขลา เนื่องจากผู้ว่าฯ หลายคนที่ผ่านมาไม่ค่อยสนใจด้านเกษตร อยากให้ท่านสานต่อโครงการเกษตรต่อไป แม้ท่านจะไม่ดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง