สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ปีที่2มุ่งทำงานเชิงรุก

photo  , 640x435 pixel , 42,102 bytes.

วันเดียวกับที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงผลงาน 2 ปี
ที่ทำเนียบรัฐบาล อีกด้านหนึ่งที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา 15 กันยายน 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเอกรัฐ
หลีเส็น กับ นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าฯา และ พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี ของจังหวัดสงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อ มวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก


"วันนี้เป็นการรายงานผลการทำ งานให้ประชาชนรับทราบ หลักการทำ งานของผู้ว่าราชการจังหวัดคือ การนำ นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เน้นการทำงานเชิงรุกหวังผลสัมฤทธิ์ ของโครงการต่างๆ"


นายทรงพล กล่าวว่า การทำงานเน้นทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล เอกชน ประชา สังคม แม้กระทั่งสื่อมวลชน 15 วาระสงขลาที่ผ่านมา อย่าง วาระ


"สงขลาตามรอยเท้าพ่อ" เน้นขยายผล โครงการพระราชดำริ เช่น เกษตรอินทรีย์ใหม่ โครงการ 1 ไร่ได้หลายแสน ริเริ่มโครง การหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลฟาร์มตัวอย่างจากพระราชดำริ อ.คลองหอยโขง และ อ.สะบ้าย้อย ขยายส่งเสริมโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อย่างเป็นระบบ บางแห่งมีปัญหาเรื่องการอ่าน จึงส่งเสริมโครงการแรกเกิดเริ่มอ่าน ริเริ่ม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไข้ใน พระราชานุเคราะห์และครอบครัวแบบ องค์รวม ต้องดูแลให้ยั่งยืนเป็นการบูรณา การจากหลายองค์กรและโครงการพัฒนาในการดูแลนักเรียนทุนพระราช ทานในเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน การพัฒนาด้านเกษตร เนื่องจากปัญหาหลายอย่าง เช่น ยางพาราราคาตกต่ำ, ผลไม้บางชนิดล้นตลาด, ปัญหาภัย แล้ง ดำเนินภายใต้วาระ "เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และนวัตกรรมเกษตร? ส่งเสริมหลายโครงการ เช่น ส่ง เสริมผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ เพื่อยกระดับ เป็นของฝาก ส้มจุกจะนะ สวาบางกล่ำ จำปาดะไร้เมล็ดสะบ้าย้อย ส้มโอควนลัง
ส่งเสริมพืชตัวใหม่ ขยายผลโดยให้คนที่ ชำนาญเป็นหัวหน้าทีม นำชาวบ้านที่อยู่ ใกล้ๆ ได้รับผลกระทบจากยางพารามา เป็นเครือข่าย เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ มะละ กอเรดเลดี้ ชมพู่ทับทิมจันทร์ ดอกดาวเรือง มัลเบอรี่ กล้วยหอมทอง
นอกจากนี้ ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรพืช 48 ชนิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท็อป ภายใต้วาระ "ผลิตภัณฑ์สงขลาน่าซื้อ" ด้านหนึ่ง ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต แปรรูป และยืด อายุสินค้า เช่น มะม่วงเบา น้ำตาลโตนด


ทั้งนี้ วันที่ 20 กันยายน 2559 จะจดทะเบียน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา โดยมี 15 ภาคีเครือข่ายเรารักสงขลา เข้ามาร่วมสนับสนุน เราเริ่มเลือกสินค้าบางตัว อาจจะเลือกผัก แปรรูปตาลโตนด ส้มแขก มันทอด ท่องเที่ยวชุมชน ริเริ่มตราสัญลักษณ์ Best of Songkhla ปรับปรุงเรินผ้าลีมาแล บริเวณ ถ.สุขุม อ.เมือง เพื่อให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Best of Songkhla การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้วาระ ?สงขลาปันสุข? เช่น โครงการแก้จนเมือง
นำร่องเขตเทศบาลนครสงขลา และนครหาดใหญ่ จำนวน 79 ครัวเรือน บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) โครงการสงขลาปัน สุขสองสุข ช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนที่ สุดในแต่ละหมู่บ้าน 5 อันดับแรก ดำเนินการไปแล้ว 1,016 ครัวเรือน
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้วาระ "สงขลาน่าเที่ยว" บูรณาร่วมกับหลายภาคส่วน ริเริ่มแคม เปญ "สงขลามหาสนุก" จัดกิจกรรมส่ง เสริมการท่องเที่ยวตลอดปี แบ่งเป็น อ. หาดใหญ่ เน้นเรื่องกิน, ช็อปปิ้ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Hatyai Walking Street , เสน่หาชวนชิม หรือกระทั่งงานมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ Hatyai Hard Sale 2016 ?ลดสนั่น มันส์ทั้งเมือง? เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของหาดใหญ่ ในการเป็นจุดหมายปลายทางของการชิมและช็อปปิ้ง
อ.เมือง เน้นย่านเมืองเก่าสงขลา


กระตุ้นให้คนย่านเมืองเก่าตื่น ปัจจุบันย่านเมืองเก่าสงขลาเต็มไปด้วยพิพิธ- ภัณฑ์ ร้านกาแฟสวยๆ เป็นการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม หลาด 2 เล, ถนนวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ทุกวันเสาร์ บริเวณถนนนคร ใน, การจัดทำรูปภาพบนฝาผนัง (Street Art) 15 จุด, บ้านสงครามโลก ครั้งที่ 2 จะ เสร็จภายในสิ้นปีนี้
อ.บางกล่ำ ริเริ่มตลาดน้ำบางกล่ำ ,
สะพานแขวงท่าหลวง ข้ามคลองบางกล่ำ
เน้นท่องเที่ยงเชิงนิเวศ เกษตร และวัฒนธรรม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ มีการเร่งรัด ติด ตาม และดำเนินการหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ สายตะวันตก,กับสายตะวันตก, โครงการรถไฟรางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ , โครงการถนน 4 เลน รัตภูมิ คูหา ควนเนียง ปากรอ,
โครงการ Rubber City, การพัฒนาท่าเรือ แห่งที่ 1 และ 2


"หลายโครงการได้รับความร่วมมือและการผลักดันจากทางรัฐบาล"

การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวาระ "สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์? ริเริ่มจัดตั้ง สโมสรเงือกน้อย, ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยต้น แบบ ร่วมมือกับทางกศน.จังหวัดสงขลาในการดำเนินการ โครงการรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสงขลาเมืองนักอ่าน การดำเนินตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 15 ภาคีบริหารจัดการเรารักสงขลา
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทางจังหวัดได้ปรับปรุงสถานที่ห้องโถงชั้นล่างบริเวณ ศาลากลางจังหวัด ริเริ่มศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ที่ห้างบิ๊กซี คลองแห ต่อไปอาจจะขยายไปตามอำเภอต่างๆ 


"ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสงขลา ยังคงเน้นการทำงานเชิงรุก พัฒนา สานต่อ 15 วาระ และยังคงเน้นการทำงาน แบบประชารัฐ เน้นการทำงานในทุกภาคส่วน" ผู้ว่าฯ ทรงพล กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง