สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

จังหวัดสงขลา กำหนดจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ " บัวบาทยาตรา และชุมชนต้นแบบแห่งความดี "อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม2559

  • photo  , 1023x770 pixel , 67,458 bytes.
  • photo  , 1152x770 pixel , 91,874 bytes.
  • photo  , 640x453 pixel , 415,679 bytes.

บ่ายวันนี้ (4ต.ค.59) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจักนิทรรศการสัญจร "บัวบาทยาตรา" และชุมชนต้นแบบแห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา                 ในโอกาสนี้ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  ผู้แทนจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ชี้แจงว่า "นิทรรศการ บัวบาทยาตรา" และชุมชนต้นแบบแห่งความดี นี้ เป็นดำริของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559  กำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 จัดที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 2 จัดที่ หอประชุมวชิราอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 4 จัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยรูปแบบนิทรรศการ จะมี 2 ส่วน คือ นิทรรศการ" บัวบาทยาตรา จัดในหอประชุม จะแสดงถึง 7 ทศวรรษ แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่การทรงงานรวมทั้งผลแห่งความสุขของประชาชน ในด้านต่างๆที่ได้น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระองค์ไปปฎิบัติ ส่วนนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดี เป็นความร่วมมือของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ แสดงถึง โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันตั้งปณิธานแห่งความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละหนึ่งปณิธาน เป็นนิทรรศการแบบมีชีวิต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสามารถเรียนรู้ได้จริง โดยในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทั่วกัน

              ประชา โคผ่อง //ข่าว  จักริน แก้วมณีโชติ //ภาพ      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง