สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตลาด - เศรษฐกิจ

บีโอไออนุมัติ"ลมลิกอร์" ลงทุนไฟฟ้าพลังงานลม800ล้าน

photo  , 640x523 pixel , 64,277 bytes.

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้
ของบีโอไอ.เดือนสิงหาคม 4 โครงการ จ.นครฯ มากสุด 3  โดยเฉพาะ "บมจ.ลมลิกอร์" ในเครืออินเตอร์ฟาร์อิสฯทุ่ม 800 ล้านบาท ไฟฟ้าพลังงานลม

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สรุป โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่างเสริมการลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,728.70 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 171 คน จ้างแรงงานต่างชาติ 9 คน โดยแยกเป็นรายจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 1,031.70 ล้านบาท  จ้าง แรงงานคนไทย 86 คน  จ้างแรงงานต่างชาติ
9 คน จำนวน 3 ประเภทกิจการ ประกอบด้วย ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด  อ.ทุ่งสง เงิน ลงทุน 200 ล้านบาท,
บริษัท ที.ที.ลาแท็กซ์ แอนด์โปรดักซ์ จำกัด อ.นาบอน ประเภทกิจการน้ำยางข้น ประมาณ 15,000 ตัน/ปี  เงินลงทุน 31.70 ล้านบาท และ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด
อ.ปากพนัง ประเภทกิจการ  ไฟฟ้าพลังงาน ลม ประมาณ 10 เมกกะวัตต์ เงินลงทุน  800
ล้านบาท
จ.ชุมพร  1 โครงการ คือ บริษัท เอเจปาล์มออยส์ จำกัด อ.สวี ประเภทกิจการ น้ำมันปาล์มดิบ ประมาณ 91,800 ตัน/ปี,
น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ประมาณ 14,900 ตัน/ปี เงินลงทุน 697 ล้านบาท
ซึ่งทั้ง 4 โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็นกิจการคนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุน ไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และทำสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาซื้อขายไฟ เลขที่ VSPP-PEA-006/2557 โดยตกลงขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.965 เมกะวัตต์ สำหรับชื่อบริษัท บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด (LLG)  เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0105550114282 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานลม ที่ตั้งสำนักงาน : 480 หมู่ที่ 5 ซอยเฉลิม พระเกียรติ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ปากพนัง ต.ปากพนังฝั่งตะวัน ออก อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช 80140 ทุนจดทะเบียน (บาท) : 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น): 2,500,000 หุ้น (สองล้านห้าแสนหุ้น)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง