สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

แถลงการ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนใต้

  • photo  , 1566x1044 pixel , 130,328 bytes.
  • photo  , 1566x1044 pixel , 148,804 bytes.

?กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่


?เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ภายในค่ายเสนาณรงค์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เรียกประชุมหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศอ.บต. อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ สงขลา หอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


?ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


?พันเอกยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่า ในเบื้องต้นพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งจะเข้าดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดีขึ้นอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน ?สำหรับด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ และพร้อมที่จะเปิดเหมืองแร่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีปัญหาด้านการประกอบการเรื่องเหมืองแรงในพื้นที่อยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว


?ในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น จะเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนาธรรมของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความหลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะต้องเร่งนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้


?อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานนโยบายดั่งกล่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามเหลี่ยม มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งนอกจากการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวแล้ว ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องความเห็นต่างของประชาชนในมิติต่าง ๆ ซึ่งการทำความเข้าใจกับประชาชนนับเป็นสิ่งสำคัญ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำให้กำลังพล และ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องประพฤติตัวให้เหมาะสม อย่าสร้างเงื่อนไขเป็นอันขาด โดยเฉพาะเรื่องของวินัยและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจหรือทหาร หากมีการตรวจสอบว่าทำผิดจริงก็จะปลดทันที

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง