สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

ชี้ปัญหาจชต.ต้องแก้ไขจาก"ความเข้าใจ-ไว้วางใจ"

photo  , 640x382 pixel , 47,215 bytes.

นักวิชาการมองรัฐแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ปลายเหตุ จึงวิจัยเพื่อประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่เปราะบาง

วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ จัดงานเสวนา การประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชนชายในพื้นที่เปราะบางชายแดนใต้ของประเทศไทย

โดย เชิญวิทยากรในพื้นที่มาร่วมอภิปรายผล วิจัย อาทิ ผศ.ดร.เมตตา กูนิง ศูนย์ช่วยเหลือ ทางวิชาการผู้รับผลกระทบจากสถาน- การณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาค ใต้/อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี, นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา, นางสาวซาร่า บินเยาะห์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่12 จังหวัดสงขลา(สสว.12), นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต) และนายอับดุลรอซะ ฆาเด ผู้แทนผู้ชายที่ได้รับผลกระทบ มี ศ.สุริชัย หวันแก้ว เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
จากการอภิปรายผลการวิจัย ของ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สรุปว่า ปัญหาจากการที่ได้ประเมินผู้ชายและเยาวชนชายในแดนใต้ได้พบปัญหาอยู่ 4 อย่างด้วยกัน คือ 1.รัฐบาลเน้นการแก้ไขปัญหาที่ความมั่นคงมากเกินไป 2. ผู้ชายและเยาวชนชายไม่ไว้วางใจในหน่วยงานของรัฐ 3. การพัฒนากลุ่มผู้ชายในชายแดนใต้ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจากทางภาครัฐ 4.ขาดการสื่อสารให้เข้าใจถึงกระบวนการสันติภาพ


โดยได้มีการเสนอข้อแนะนำว่า การจับตัวผู้กระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือประชาชนให้กระทำด้วยความเท่าเทียมกัน ให้เพิ่มการศึกษา หรือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ช่วยกันปรับทัศคติการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปในแง่ดีในสายตาของประชาชนชายแดนใต้ เพิ่มประสิทธิภาพในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผล กระทบและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ เน้นให้ความสำคัญเรื่องวิชาชีพแก่ผู้ชายและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อจะเป็นการหยุดยั้งการกระทำความผิดและการข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพหรือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมในการอยู่ร่วมกับความแตกต่างของศาสนาหรือเชื้อชาติของคนในพื้นที่ ให้อยู่กันอย่างสันติสุข


การส่งเสริมให้ผู้ชายและเยาวชนชายแดนใต้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีการส่งเสริมวิชาชีพเพื่อให้ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อนำมาให้เลี้ยงดูครอบครัว รวมถึง การเข้าใจและไว้วางใจคือ การแก้ปัญหาชายแดนได้ดีที่สุด ?การแก้ปัญหาในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ใช่ต้นเหตุ จึงได้มีการวิจัยเพื่อประเมินสถานการณ์ของผู้ชายและเยาวชน เพราะผู้ชายในพื้นที่เปราะบางชายแดนใต้? ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง