สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Event

โครงการสร้างกลไกส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดสงขลา

photo  , 1600x631 pixel , 144,120 bytes.

มีหลักฐานการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์การทำงานของสมองเพื่อศึกษาพัฒนาการในแต่ละขั้นตอนของการเติบโตพบว่า โอกาสการเรียนรู้และพัฒนาการจะเจริญสูงสุดอยู่ในช่วงวัย ๐-๖ ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด เป็น ?หน้าต่างแห่งโอกาส? หรือระยะวิกฤตของพัฒนาการของสมอง เพราะสมองเปิดรับการเรียนรู้ดีที่สุด เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะหลายด้าน หากพ้นช่วงนี้ไปแล้วการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ยาก การสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้จะทำให้เซลล์สมองเด็กเติบโตสร้างการเชื่อมต่อกับเซลล์ตัวอื่นตลอดเวลา ทำให้ส่วนที่เชื่อมต่อกันของเซลล์สมองแข็งแรง ปฐมวัยจึงเป็นช่วงเวลาทองของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับชีวิต ซึ่งสื่ออันทรงประสิทธิภาพที่สุดอย่างหนึ่งคือหนังสือที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัย จะก่อให้เกิดทั้งปัญญาภายนอก ได้แก่ ความรู้ความสามารถต่างๆ ของเด็ก และปัญญาภายใน อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านจิตใจ การส่งเสริมการอ่านจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสมองโดยนิสัยรักการอ่านสามารถบ่มเพาะได้ตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา


ปัจจุบันหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์และช่วงปฐมวัย มีการส่งเสริมผ่านโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บุคลากรและหน่วยงานทางสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และครูผู้ดูแลเด็ก แต่ปัญหาสำคัญที่พบ คือ ปริมาณหนังสือไม่เพียงพอ  ขาดการจัดตั้งกลไกในการส่งเสริมการอ่าน  เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ทราบวิธีการใช้ การเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กเล็กแต่ละช่วงวัย  การที่เด็กเล็กไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้วยหนังสือและการอ่าน ไม่เพียงแต่ทำให้พัฒนาการของเด็กล่าช้าแต่ยังส่งผลถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง