สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Focus Sport

สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559 เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

by Focus Team @10-10-2559 10.35 ( IP : 134...5 ) | Tags : Focus Sport
  • photo  , 800x533 pixel , 49,916 bytes.
  • photo  , 800x533 pixel , 44,455 bytes.
  • photo  , 800x533 pixel , 51,674 bytes.

สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559 เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วันนี้(8 ต.ค.59) เมื่อเวลา10.00 น. ที่อาคาร Student Union อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี  ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พัฒนาทางด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง