สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

3 มหาวิทยาลัย จาก 3 ภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ที่ จ.สงขลา

  • photo  , 640x480 pixel , 52,065 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 51,933 bytes.

3 มหาวิทยาลัย จาก 3 ภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ ขานรับนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ที่จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหลักจาก 3 ภูมิภาค จัดกิจกรรมเสริมความร่วมมือข้ามสถาบัน ครั้งที่ 2 หวังร่วมเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ เพื่อการแก้ไขพัฒนางาน และกระชับสัมพันธ์ระหว่างกัน หยิบประเด็นบริหารบุคคล นโยบายรัฐเรื่อง Thailand 4.0 ระบบประเมิน การสร้างภาพลักษณ์ การพัฒนานักศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


อธิการบดี 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง ?ความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2? (มหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อพัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ การเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร ในวันนี้ (10 ต.ค. 59) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายในหัวข้อ ?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0? และในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทั้ง 3 สถาบัน ได้ร่วมแบ่งกลุ่มกันเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในประเด็นที่น่าสนใจ 7 ประเด็น คือ ธุรกิจใหม่ที่เน้นการศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม การบริหารงานบุคคล ผลกระทบของการเปลี่ยนกำหนดวันเปิด-ปิดเทอม การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการนำงานวิจัยสู่ Thailand 4.0 ระบบประเมินและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร


การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สื่อใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 450 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ ?แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มช.-ม.อ.? จัดขึ้นปีละครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และร่วมกันพัฒนาตาม พันธกิจของอุดมศึกษาของเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือข้ามสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปัน โดยใช้กรณีตัวอย่างของแต่ละสถาบัน และเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง