สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

ดร.ปริศวร์ ได้รับการเสนอเพื่อโปรดเกล้าเป็น ศ.ภาษาเกาหลีคนแรก

photo  , 740x365 pixel , 71,128 bytes.

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้นำทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเมื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ จะนับเป็นศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย ด้วยอายุ 39 ปี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้วงการภาษาเกาหลีมีความเข้มแข็งขึ้น และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลี


รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการคุรุทายาท สาขาวิชาการประถมศึกษา และได้เลือกวิชาภาษาเกาหลี เป็นวิชาเลือกเสรี ซึ่งในขณะนั้นวิชาภาษาเกาหลียังไม่เป็นวิชาเอก หรือวิชาโท เนื่องจากเป็นภาษาที่คนยังสนใจศึกษาน้อยและเป็นภาษาที่แปลกใหม่ หลังจบการศึกษาแล้วได้เป็นครูประถมศึกษาอยู่ที่จังหวัดตรัง 1 ปี และสอบได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่สาธารณรัฐเกาหลี โดยเริ่มสอนภาษาเกาหลีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2543 และได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อปี 2557 รองศาสตราจารย์ ดร. ปริศวร์ ยิ้นเสน กล่าวว่า ปัจจุบันนี้หนังสือและตำราเรียนภาษาเกาหลีที่ผลิตโดยคนไทยยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ จึงได้ผลิตหนังสือเพื่อการเรียนการสอนขึ้น โดยที่ใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์มีทั้งหมด 9 เล่ม ประกอบด้วยภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม และภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ ซึ่งเป็นภาษาเกาหลีเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นตำราที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีที่จะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และผลงานตำราสัทศาสตร์ภาษาเกาหลี ซึ่งเป็นตำราทางภาษาแบบเจาะลึกเฉพาะทางทางด้านภาษาศาสตร์ ซึ่งเป็นเล่มแรกของไทย นอกจากนี้ยังมีตำราที่เกี่ยวกับภาษากับวัฒนธรรมเกาหลี ตำราภาษาเกาหลีกับสังคมเกาหลี ตำราสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี


ส่วนหนังสือ ได้แก่ พจนานุกรมไวยากรณ์เกาหลี และพจนานุกรมคำกริยาภาษาเกาหลี และมีงานวิจัยมี 2 เรื่อง คือการใช้ภาษาของเพศหญิงและเพศชายในภาษาเกาหลี โดยการวิเคราะห์จากบทละคร เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจการใช้ภาษาของเพศหญิงและเพศชายที่มีบทบาทในสังคมที่แตกต่างกัน และงานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ของเกาหลีที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย รวมผลงานที่ใช้ยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์รวม 11 เรื่อง ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน โดย ประชาสัมพันธ์ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง