สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ชาวตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติงบประมาณก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำนาข้าวและการเกษตรทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน

  • photo  , 1155x770 pixel , 184,566 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 170,626 bytes.

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างฝายน้ำล้น ที่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเงินประมาณเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่สนับสนุนตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ในวงเงิน 962,000 บาท


นายชัยยุทธ บินสะมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า การก่อสร้างฝายน้ำในลำคลองที่มีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ต่อยอดจากที่ตำบลเกาะแต้วได้งบประมาณในโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้าน โดยขุดลอกคลองด้วยแรงงานคนในหมู่บ้าน ระยะยาวกว่า5 กิโลเมตร  ชาวบ้านจึงอยากกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง จึงได้เสนอของบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในโอกาสที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลาจึงนำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ โดยโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ช่วง กิโลเมตรละ 1 ฝายใช้งบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 962,000 บาท ฝายน้ำล้นบ้านเกาะแต้วจะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว ตำบลทุ่งหวัง ทั้งชาวนา ชาวสวน และเกษตรกรที่ปลูกผักหลังการเก็บเกี่ยวในช่วงหน้าแล้ง และจะได้กักเก็บน้ำในช่วยหน้าฝน

ซึ่งทางชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากฝายน้ำล้นนี้เป็นอย่างดี และจังหวัดสงขลายังได้ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการปลูกผักเหมียงแซมในสวนยางพารา จำนวน 100 ครอบครัว โดยใช้น้ำจากฝายน้ำล้นอีกด้วย ...


จันจิรา  บัวน้อย //ข่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง