สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

หาดใหญ่สมาร์ทสเตชั่น รับรถไฟใหม่"ทักษิณารัตน์"

photo  , 160x269 pixel , 31,056 bytes.

สถานีชุมทางหาดใหญ่ ?หาดใหญ่สมาร์ทสเตชั่น? เตรียมพร้อมพัฒนา กำหนดสถานที่ก่อสร้างจุดถ่ายเก็บสิ่งปฏิกูล-หลังคาชานชลา รองรับขบวนรถโดยสารใหม่ ?ทักษิณารัตน์? เปิดให้บริการเดือนธ.ค.นี้ เตรียมปรับรางลอดอุโมงต์อ.ร่อนพิบูลย์ให้ต่ำลง เชื่อทำความเร็วได้ตามที่กำหนด หลังปรับปรุงระบบรางแล้วเสร็จเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา


เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสถานีชุมทางหาดใหญ่ มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าวกล,ฝ่ายการสื่อสาร,ฝ่ายโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเส้นทางเดินรถและสถานีรับส่งผู้โดยสารสำหรับขบวนรถโดยสารใหม่  ที่จะเปิดให้บริการกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ในเดือนธันวาคม กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ นายบรรหาร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย ?ผู้สื่อข่าว? เป็นการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างสำหรับการถ่ายสิ่งปฏิกูลจากขบวนรถโดยสารใหม่ รวมถึงการปรับปรุงชานชลาของสถานี เพื่อให้รองรับกับขบวนรถโดยสารใหม่ ที่มีความกว้างและสูงโบกี้ของขบวนรถที่มีมากกว่าโบกี้ขบวนรถในปัจจุบัน ?เดิมขบวรถโดยสารจะไม่มีถังสำหรับการเก็บสิ่งปฏิกูลต่างๆ แต่สำหรับขบวนรถโดยสารใหม่จะมีถุงสำหรับเก็บสิ่งปฏิกูล ฉะนั้นเมื่อมีการเก็บสิ่งปฏิกูล เมื่อขบวนรถโดยสารเดินทางมาถึงสถานีปลายทางก็จะต้องมีการถ่ายสิ่งปฏิกูล ก็จะเป็นต้องกำหนดสถานที่เพื่อก่อสร้างโรงสูบสิ่งปฏิกูลออกและเก็บสิ่งปฏิกูล?


ในขณะที่ตัวสถานีจะมีการปรับเรื่องหลังคาของชานชลา เนื่องจากตัวโบกี้รถโดยสารใหม่จะสูงกว่ารถโดยสารในปัจจุบัน จึงอาจจะต้องเรื่องหลังจากชานชลาให้สูงขึ้น  ในขณะที่การปรับภูมิทัศน์ของสถานีชุมทางหาดใหญ่นั้นก็มีการปรับมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานีชุมทางหาดใหญ่เป็นสถานีที่อยู่ในโครงการสมาร์ทสเตชั่น  โครงการที่ 4 ซึ่งความหมายของ สมาร์ทสเตชั่น  ก็คือการพัฒนาสถานีรวม 18 ด้าน เช่นปรับภูมิทัศน์ของสถานนี เช่น ตัวอาคาร ที่มีการทาสีใหม่ การจัดระเบียบบริเวณสถานี ตั้งแต่ด้านหน้าสถานี  มีปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวน  รวมไปถึงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ การให้บริการของพนักงานที่จะต้องสื่อสารกับผู้โดยสารด้านข้อมูลการให้บริการต่างๆของสถานี


และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการทดลองวิ่งขบวนรถโดยสารใหม่ จากสถานกรุงเทพฯ-สถานีทุ่งสง เนื่องจากรางบริเวณอุโมงเขาอ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทองกับสถานีทุ่งสง  ที่มีความสูงจากการอัดหินทำให้ความสูงของโบกี้โดยสารไม่สามารถลอดผ่านอุโมงค์ได้  จึงจะต้องมีการปรับเอาหินและดินออกเพื่อให้รางมันต่ำลงให้ขบวนรถโดยสารใหม่ผ่านได้ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมของสถานนีเพื่อรองรับขบวนรถโดยสารใหม่แล้ว ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังมีการเตรียมพร้อมเรื่องบุคลากรสำหรับให้บริการผู้โดยสารเนื่องจากเป็นขบวนรถที่เพิ่มขึ้นขึ้นมาใหม่ รูปโฉมใหม่ ก็ต้องคัดเลือกรับพนักงานใหม่เข้ามา เบื้องต้นการับบุคคลภายในนอกไม่ทัน ก็เลยคัดคนที่มีอยู่แล้ว เลือกบุคลิกดีๆ หน้าตาดีๆ  นิสัยดีๆมาให้บริการขบวรถโดยสารใหม่ รวมถึงเรื่องเครื่องแบบก็จะเป็นเครื่องแบบใหม่ และที่สำคัญสำหรับขบวนรถโดยสารใหม่ที่จะมี1โบกี้เป็นโบกี้พาวเวอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศทั้งขบวน จากเดิมที่เครื่องปรับอากาศจะมีการติดตั้งประจำแต่ละโบกี้ๆไป แต่สำหรับขบวนรถโดยสารใหม่จะ 1 โบกี้เฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ติดตั้งระบบไฟ ระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ระบบไฟและระบบสำรองไฟทั้งหมดของขบวนรถ เผื่อหากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะมีเครื่องสำรอง


สำหรับอัตราค่าโดยสารขบวนรถโดยสารใหม่ในช่วงแรกจะยังคงใช้อัตราขบวนรถบัตเตอร์เวอร์ธหาดใหญ่-กรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกไปก่อน  ซึ่งอัตราค่าโดยสารขบวนรถบัตเตอร์เวอร์ธปัจจุบันถ้าเป็นชั้น 2 จะอยู่ที่ประมาณ 900 กว่าบาท ถ้าเป็นชั้น 1 ประมาณ 1,400 กว่าบาท  แต่ในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมา แต่การปรับเพิ่มในอนาคตก็จะไม่เกิน 200 บาท  ซึ่งการปรับค่าโดยสารก็เนื่องจากขบวนรถโดยสารใหม่มีการติดติ้งอุปกรณ์อำนวความสะดวกต่างๆในขบวนรถโดยสารใหม่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย


ส่วนคำถามที่ว่าเมื่อขบวนรถโดยสารใหม่ที่จะเปิดให้บริการเดือนธ.ค.นี้ระยะเวลาในการเดินทางของขบวนรถจะเร็วขึ้นไม่ นั้น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ระยะเวลาการเดินทางจะเร็วขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับขบวนรถ แต่ขึ้นอยู่กับระบบราง ที่รองรับความเร็วของขบวนรถได้แค่ไหน  ซึ่งเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาทางรฟท.ได้ปรับปรุงระบบรางใหม่จนถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ขบวนรถสามารถทำความเร็วได้สม่ำเสมอ  เนื่องจากระบบรางของเดิม แม้ทางรฟท.จะกำหนดความเร็วของขบวนรถไว้ที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น ในความเป็นจริง ระบบรางบางช่วง บางตอน ไม่สามารถวิ่งได้ที่ความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนื่องจากสภาพรางไม่เอื้อ  บางช่วงวิ่งได้ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มี ทำให้การทำความเร็วของขบวรถไม่สม่ำเสมอ จึงเป็นเหตุได้ขบวนรถไม่สามารถทำเวลาได้ตามที่กำหนด ?หลังจากที่มีการปรับปรุงระบบรางใหม่ ขบวนรถสามารถทำความเร็วได้ตามที่กำหนดคือ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสังเหตุได้ว่าในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขบวนรถสามารถรักษาเวลาการเดินทางได้ตามที่กำหนด อาจจะล่าช้าบ้างแต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้น  ในอนาคตจากเดิมที่ใช้เวลาจากสถานกรุงเทพฯถึงหาดใหญ่ 16 ชั่วโมงก็อาจจะเหลือแค่ 13-14 ชั่วโมงเท่านั้น? ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง