สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ขุดค้นทางโบราณคดีวัดพระธาตุ ทำเอกสารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

photo  , 234x162 pixel , 40,086 bytes.

นายอาณัติ  บำรุงวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามคำแนะนำของนักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์(Nomination Dossier) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การยูเนสโกนั้น


ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการนี้สำนักศิลปากรที่ 14 จึงได้กำหนดพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดี จำนวน 7 หลุม(ตำแหน่ง) ได้แก่ วิหารโพธิ์พระเดิม พระระเบียงคต วิหารโพธิ์ลังกา วิหารเขียน วิหารทับเกษตร วิหารธรรมศาลา และพระวิหารหลวง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2559 จากนั้นจึงนำโบราณวัตถุที่ได้ เช่น อิฐ  ไปวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน จำนวน 42 ตัวอย่าง เพื่อกำหนดอายุโบราณสถาน โบราณวัตถุ และกำหนดอายุสมัยตามหลักวิชาการต่อไป


ทั้งนี้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)  ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแหล่งมรดกโลก (Tentative List) ตามมติในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสากล ครั้งที่ 37 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์(Nomination Dossier) เพื่อนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกเป็นลำดับต่อไปนั้น เพื่อให้มีหลักฐานว่าด้วยพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมและงานออกแบทางภูมิทัศน์ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ถูกต้องชัดเจน ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากศาสตราจารย์ ดร.โรแลนด์ ซิลวา อดีตประธานคณะกรรมการอิโคมอสสากล และ ดร. นันทนา  ชุติวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญศิลปกรรมโบราณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าสมควรดำเนินการศึกษาขุดค้นทางโบราณคดีและหาอายุของโบราณสถานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณวิหารทับเกษตรและเจดีย์รายเมื่อเดือนมกราคม 2559 (ระยะที่ 1) ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลและหลักฐานที่น่าสนใจมากมาย แต่ด้วยข้อจำกัดของปริมาณ ขนาด ตำแหน่ง และพื้นที่ขุดค้นจึงยังคงมีประเด็นสมควรตรวจสอบ ค้นคว้า และขุดค้นเพิ่มเติมในระยะที่ 2 ดังกล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง