สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตลาด - เศรษฐกิจ

ถกผู้ผลิตและใช้ทั่วโลก25ปท. "กยท."รุกเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางทั้งระบบ

photo  , 505x283 pixel , 65,367 bytes.

กลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้ยางทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ ศึกษาดูงานแล  ะจัดประชุมกระบี่  ชี้ชะตาอนาคตยางพาราโลก


นายสุธี อินทรสกุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ฝ่ายต่างประเทศ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม Global Rubber Conference 2016 มีทั้งนักธุรกิจ ผู้ผลิตและผู้ค้ายาง  จาก 25 ประเทศทั่วโลก ศึกษาดูงานขบวนการขนส่ง และศูนย์กลางการค้ายาง วิธีคัดแยกเกรดยาง การบรรจุหีบห่อ และการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด มีนายประสิทธิ์ แก้วจินดา ประธานชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ Confexhub เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Rubber Conference 2016 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 59 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 500 คน จาก 25 ประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง 


โดยจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานต่างๆ มาบรรยายด้านเศรษฐกิจยาง แนวโน้มราคายาง การวิจัยและพัฒนา ความยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ การผลิตยางล้อ และโอกาสทางธุรกิจการยาง ปัจจุบันรับซื้อยางแผ่นดิบรมควันและยางแผ่นดิบจากสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวม จำนวน 16 สหกรณ์ กับอีก 10 กลุ่ม มูลค่าการซื้อขาย ประมาณ 400 ตันต่อเดือน ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุม global rubber conference 2016 มีเป้าหมายหลักในการหาแนวทางการในการขับเคลื่อนยางพาราในตลาดโลก ทิศทางอุตสาหกรรมยางพารา จากการคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคาในปี 2017  การฟื้นตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางสู่การปฏิรูปยางพารา


อีกทั้ง ยังมีเวที สำหรับสร้างโอกาสด้านเครือข่ายธุรกิจการจับคู่ลงทุนทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพารา และพัฒนายางพาราระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมและนำเสนอวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้แก่ ประเด็นอนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา แนวทางสู่การปฏิรูปประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัย สำหรับการพัฒนาสินค้า โดยการเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ยางพารา ร่วมกำหนดหนทางสู่การผลผลิตที่ยังยืน  การแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันไปสู่อุตสาหกรรมยาง บริบทของนวัตกรรมเทคโนโลยีวัตถุดิบและความยั่งยืนและประเด็นการวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง การจุ่มถุงมือ ลูกโป่ง ถุงยางอนามัยหัวนมยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 


นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงาน global rubber conference 2016 จะได้รับความรู้และความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมยางพารา วิธีการแก้ไขยางพาราตกต่ำ การพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน มุมมองทางความคิด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และโอกาสในการจับคู่ลงทุนทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคตด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง