สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

นักวิชาการ มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ชูวิทยาลัยนวัตกรรมฯ สตูล ศูนย์กลางจัดประชุมนานาชาติ

  • photo  , 960x720 pixel , 86,867 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 92,242 bytes.

อาจารย์ทางคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา นำเสนองานมาเลเซีย สร้างเครือข่ายประชุมระดับนานาชาติ ปิ๊งไอเดียดันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สตูล เป็นศูนย์กลางจัดประชุม ชูจุดขายค่าใช้จ่ายถูก สถานที่พร้อม แหล่งท่องเที่ยวรองรับ           ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ IEEE ICOS 2016 ที่ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการประชุมระดับนานาชาติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการนำไอทีมาใช้ในการเรียนการสอน หรืองานที่เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (digital literacy) ไม่ว่าจะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือ สำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ การสนับสนุนงานทางด้านโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ล้วนเป็นที่สนใจของนานาชาติ หน้าที่ของ มรภ.สงขลา คือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่ในท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน สังคม ตลอดจนเผยแพร่ให้นานาชาติได้รับรู้ถึงสิ่งดีๆ ที่เรามี ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (Conference) มาหลายครั้ง และได้พูดคุยกับผู้จัดงานหลายประเทศ ทำให้ได้แนวคิดว่าสำหรับสถาบันการศึกษาเกิดใหม่อย่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สตูล แม้ขณะนี้จะยังไม่พร้อมเรื่องหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา แต่สามารถสร้างชื่อเสียงในทางวิชาการอย่างอื่นได้ก่อน โดยใช้ความได้เปรียบด้านความสวยงามของสถานที่ การท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า จากนั้นจึงดึงนักศึกษาจากที่ต่างๆ มาทำวิจัยในพื้นที่
            อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศเพื่อนบ้านว่า มรภ.สงขลา สามารถจัดงานในลักษณะนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สตูล ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่สามารถดึงงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มาลงได้ ไม่ใช่เพียงทางด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น ด้านอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ การไปประชุมทางวิชาการไม่อยากให้แค่เข้าร่วมงานเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้สร้างเครือข่ายนำการประชุมมาจัดที่เรา ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มีความพร้อม โดยงานประชุมอาจเป็นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรามีจุดแข็งมากมายที่สามารถนำเสนอสู่เวทีนานาชาติได้ เมื่อเรามีเครือข่ายกับนานาชาติ เขาย่อมสนใจอยากจะมาเข้าร่วมในสถานที่ใหม่ๆ อยู่แล้ว การท่องเที่ยวเราก็ดี สามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดขายของวิทยาลัยนวัตกรรมฯ ได้ ทำให้เกิดกิจกรรมในระดับนานาชาติ เป็นเครือข่ายวิจัยในด้านต่างๆ ดึงคนมาคอนเฟอเรนซ์ โดยอาจจัดเป็นประจำทุกปีหรือทุก 2-3 ปี และมีการท่องเที่ยวร่วมด้วย อีกอย่างสตูลเป็นเมืองมุสลิมที่มีอาหารฮาลาลจำนวนมาก การจัดคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับมาเลเซีย จึงเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจ อาหารพร้อม คนพร้อม สถานที่พร้อม เที่ยวพร้อม เมื่อมีคนเข้ามามากขึ้น หลักสูตรต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นเอง เช่นเดียวกับนักศึกษาที่สนใจมาเรียนเพิ่มขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง