สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

จุฬาฯ"ดูอา"ให้ครม.ส่วนหน้าสำเร็จ "อุดมเดช"เร่งกู้ศก.-ม.อ.โพลชี้ปชช.เชื่อมั่น

photo  , 507x226 pixel , 145,521 bytes.

จุฬาราชมนตรี ?ดูอา? ให้คณะฯ ?ครม. ส่วนหน้า?ทำงานได้สำเร็จ พร้อมแนะ แก้ปัญหาชายแดนใต้ละความรุนแรง ?พลเอกอุดมเดช?  เร่งดันเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำมุ่ง บูรณาการแทนสั่งการ ด้าน ?ม.อ.โพล? เผยชาวบ้านรับรู้-เชื่อมั่น

13 ตุลาคม 2559  พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กลาโหมและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้(ครม.ส่วนหน้า) พร้อม คณะฯ อาทิ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรองหัวหน้าคณะฯ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์. พลเอกจำลอง คุณสง, พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์, นายจำนัล เหมือนดำ และ พลเอก สุทัศน์ จารุมณี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (สง.คปต. ส่วนหน้า) ได้เข้าเยี่ยมคำนับจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล และประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ตลอดจน ได้มีการหารือแนวทางการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  มี นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายและแนวทางของรัฐบาลเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมเล็ก มัสยิดกลางสงขลา จ.สงขลา


พล.อ.อุดมเดช กล่าวถึงการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ว่า ดำเนินการ ตามคำสั่ง คสช. 57/2559 ในฐานะกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำภาพรวมงานทั้ง หมด ซึ่งไม่ใช่การสั่งการแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้จะจัดประชุมเปิด เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ต่อไป
?เราเข้ามาเพื่อกำกับดูแล  ต้องการให้งานเกิดความบูรณาการมากขึ้น? ทั้งนี้ นอกจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่เราต้องรีบแก้ปัญหาแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ก็เป็นปัญหาเร่งด่วนด้วย เนื่องจากยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนใน 3 จังหวัด ราคาตกต่ำส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน


เรื่องเร่งด่วนของการทำงานของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนั้น สิ่งที่ ท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้เกิดคือ โครง การเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างความเจริญให้เกิดขึ้น ใน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา
และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งแต่ละเมืองต้นแบบก็มีรูปแบบต่างๆ ที่ระบุไว้แล้ว ท่านนายกฯก็อยากให้ ขับเคลื่อนตรงนี้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้น เพราะเมื่อตรงนี้เกิดขึ้น ประชาชนใน พื้นที่ก็จะกินดีอยู่ดี และจะได้ขยายพื้นที่ เมืองต้นแบบออกไปมากขึ้น เมื่อความ เจริญเข้ามาเรื่อยๆ ความมั่นคงก็สำคัญ ต้องเป็นหลักไว้ ต้องให้เกิดความสงบเรียบร้อย ?สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นแน่นอน? อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยึดถือยุทธ ศาสตร์ที่มีอยู่คือ ยุทธศาสตร์พระราช ทานก็คือ ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเราจะต้องไม่ให้คำนี้ เป็นเพียงคำพูด ต้องเข้าใจ จริงๆ ต้องเข้าถึงจริงๆ และต้องพัฒนาจริงๆ นื่คือ สิ่งที่เราจะต้องขยับไปให้ได้ โดยต้องเอาประชาชนเป็นหลัก ความต้องการใดๆ ที่เกิดจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความต้องการแล้วเขาร่วมมือ มีส่วนร่วมในการทำงาน กับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย แล้วเดินไปพร้อมๆกัน โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางของ ความต้องการ แล้วมาร่วมมือกัน สิ่งต่างๆ จะประสบผลสำเร็จด้วยดี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นจะต้องใช้ความเข้าใจ ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เพราะหากรัฐยังใช้กำลัง หรือความรุนแรงแก้ปัญหา ก็ยิ่งทำให้ปัญหพื้นที่ขยายปัญหามากขึ้น


ผมก็ขอดูอาจากพระผู้เป็นเจ้าให้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้ครั้งนี้เกิดความสำเร็จด้วย? นายอาศิส กล่าว ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานสำนักจุราชมนตรี
ประจำภาคใต้ กล่าวว่า คำสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ แม้จะตอบโจทย์พี่น้องมุสลิมใน ประเทศไทยก็ตาม แต่ด้วยกระแสการสร้างความเกลียดชังของพี่น้องที่นับถือศาสนาต่างกัน ก็ทำให้เกิดความแตกร้าว ในกลุ่มประชาชนได้เช่นกัน จึงเห็นควร ให้รัฐบาลออกคำสั่งนี้ โดยอย่าลืมให้ ความสำคัญกับทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน และให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองทุก ศาสนาด้วย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องจัดการความรู้ และความไม่รู้ เพื่อ ป้องกันไม่ให้ถูกชักจูงหรือนำไปสู่การใช้ ความรุนแรง พร้อมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในศาสนาเดียวกัน และต่างศาสนิก โดยการจัดเวที การสานเสวนา การหารือ เพื่อลดความเกลียดชังและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน


อยากให้รัฐบาลหนุนเสริมสหกรณ์อิสลาม หรือธนาคารอิสลาม ใน รูปแบบการจัดการดอกเบี้ยที่ถูกหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างความสุขและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววัน? พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้ส่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะชุดนี้จึงเป็นความหวังที่คนในพื้นที่รอค่อยให้มีคณะที่จะลงมาแก้ปัญหา 3 จังหวัดอย่างจริงจัง ขณะที่ ผศ.ดร.คณน ไตรจันทร์
ประธานคณะทำงาน ?ม.อ.โพล? มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  กล่าวว่า คณะทำงาน ม.อ. โพล ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้โดยเก็บตัวอย่างจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ของโครงการ3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา และอ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็น เมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครง การสามเหลี่ยม ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เก็บรวบรวมข้อมูล 580 ตัวอย่างกระจายทุกตำบลในพื้นที่ 3 อำเภอ ผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.5) อายุระหว่าง 20-39 ปีมาก ที่สุด (ร้อยละ 57.7) นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 58.4) การศึกษาในช่วงระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 90.6) รายได้ 10,000-15,000 บาท (ร้อยละ 24.0) อาชีพรับราชการ/รัฐวิสา หกิจ (ร้อยละ 28.2 ) รองลงมารับจ้าง ค้าขาย อาชีพส่วนตัว (ร้อยละ 21.3 ) จากการสำรวจพบว่า ประชาชนในพื้นที่เมืองต้นแบบได้เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้ คิดเป็นร้อยละ 80.10 โดยช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.90 ขณะที่ทางด้านความเชื่อมั่นต่อโครงการต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต้ จากการสำรวจพบว่า ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่งฯ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าคะแนน 3.79 จาก 5.00 คะแนน) โดยประเด็นความเชื่อมั่นที่สำคัญคือ


1. เชื่อมั่นว่าโครงการมีความ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถี ชีวิต และความต้องการของประชาชน (ค่าคะแนน 3.78) 2.เชื่อมั่นว่าโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปสู่ ความสันติสุข(ค่าคะแนน 3.82) 3.เชื่อมั่น ว่าโครงการจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ (ค่าคะแนน 3.86)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง