สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

" หนึ่งในความภูมิใจ "กับงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • photo  , 740x493 pixel , 83,726 bytes.
  • photo  , 740x479 pixel , 81,746 bytes.
  • photo  , 740x422 pixel , 65,825 bytes.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงความความยินดีแด่อาจารย์ที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ รางวัลระดับชาติ ศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล ผู้อำนวยการสถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาดคณะทันตแพทยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ด้านสังคม) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผลงานวิจัย/ประดิษฐ์ การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโต แบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดีหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันฟันผุ: ต้นแบบการใช้ในชุมชน


ผลงาน "การพัฒนาโพรไบโอติกใช้ป้องกันฟันผุในชุมชน" ชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม ปี59

ผลงานนวัตกรรม ?การพัฒนาโพรไบโอติก Lactobacillus paracasei SD1 เพื่อใช้ป้องกันฟันผุ:ต้นแบบการใช้ในชุมชน? ของ ศาสตราจารย์ ดร. รวี เถียรไพศาล อาจารย์ ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ และทีมงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการนวัตกรรมด้านสังคม ในวันนวัตกรรม ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โพรไบโอติก (Probiotic) เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี เหมาะสม และปลอดภัย จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ในกลุ่มของจีนัส Lactobacillus โดยทั่วไปเป็นการนำมาใช้ในการบริโภคเพื่อสุขภาพในช่องท้องหรือทางเดินอาหาร


อย่างไรก็ตาม โพรไบโอติก ยังมีประโยชน์ในการเสริมสุขภาพในช่องปาก ในการช่วยลดเชื้อก่อโรคในช่องปาก เป็นการป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก มีผลในการลดเชื้อฟันผุ ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดฟันผุลดลง การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อนำมาใช้สำหรับเป็นโพรไบโอติกในช่องปากมีอยู่จำกัด เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และมีผู้รายงานว่า โพรไบโอติกเหล่านั้นสามารถอยู่ในช่องปากได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอาจจะเพราะจุลินทรีย์เหล่านั้นไม่ได้มีแหล่งกำเนิดจากช่องปาก จึงไม่สามารถคงอยู่ได้นาน ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดจากช่องปากของคน น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเป็นโพรไบโอติกเพื่อเสริมสุขภาพในช่องปากของคน ซึ่งอาจเป็นในรูปของผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกสำหรับสุขภาพในช่องปาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย


คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อเป็นโพรไบโอติกเสริมสุขภาพในช่องปาก โดยในระยะแรกเน้นในการช่วยให้ฟันแข็งแรง จุลินทรีย์ผ่านการคัดเลือกตามแนวทางของ FAO/WHO โดยต้องคำนึงถึง ความถูกต้องในการวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์ ความปลอดภัยในการนำไปใช้ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกที่เตรียม และ ประสิทธิผลของโพรไบโอติกในการป้องกันฟันผุ

ในภาวะที่ปัญหาฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทย เป็นปัญหาที่พบได้ในทุกเพศและทุกอายุ ก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมา ได้แก่ ส่งผลต่อการบดเคี้ยวลดลง ทำให้การได้รับสารอาหารลดลงมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญา ทำให้ฟันซ้อนเก และฟันน้ำนมผุเป็นแหล่งของเชื้อฟันผุทำให้ฟันแท้ที่ขึ้นใหม่มีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุสูงขึ้น นวัตกรรม ?การพัฒนาโพรไบโอติ Lactobacillus paracasei SD1 หนึ่งเพื่อใช้ป้องกันฟันผุ:ต้นแบบการใช้ในชุมชน? จะช่วยในการป้องกันฟันผุในประชากรไทย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทันตสุขภาพ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย โดยส่งผลให้ประชากรมีสุขภาวะที่ดี และช่วยให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาฟันผุและผลที่ตามมาของฟันผุ เช่น ค่าอุดฟัน ฟันปลอม เป็นต้น


ทั้งนี้ เจ้าของผลงานนวัตกรรม ได้นำโครงการต้นแบบการใช้นมผงโพรไบโอติกในการป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก ไปใช้ศูนย์เด็กเล็กที่ อบต. ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นบทพิสูจน์ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และได้รับความสนใจในการนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ เช่น โรงพยาบาล จังหวัดสตูล โรงพยาบาลยะหริ่ง และ โรงพยาบาลอำเภอจะนะ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง