สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ผู้นำศาสนา 4 จว. ชื่นชมรัฐบาล เลือกผู้แทนพิเศษ ถูกคน ถูกงานและแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือ เน้นย้ำนำยุทธศาตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา แก้ปัญหาความไม่สงบ

 • photo , 640x605 pixel , 47,989 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 21,486 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,695 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 28,473 bytes.

ผู้นำศาสนา 4 จว. ชื่นชมรัฐบาล เลือกผู้แทนพิเศษ ถูกคน ถูกงานและแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือ เน้นย้ำนำยุทธศาตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา แก้ปัญหาความไม่สงบ


ผู้นำศาสนา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลที่แต่งตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลแก้ไขปัญหา จชต. ทุกคนมีความรุ้ความสามารถรุ้งานใรพื้นที่เป็นอย่างดี จะทำให้งานง่าย งานเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความร่วมมือ เชื่อมั่นตัวบุคคล-ประสบการณ์ พร้อมเน้นย้ำน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว (2 พ.ย.2559) ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ส่วนหน้า(คปต.สน.) กองบัญชการกองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลทั้ง 13 ท่าน ประชุมร่วมกับผู้นำศาสนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.อ.อุมเดช กล่าวว่า หลังคปต.ส่วนหน้าได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ 4 ตุลา และแบ่งงานกันครอบคลุมการแก้ปัญหา หลายท่านลงมาทำงานแล้ว หลายท่านก็รู้จักคุ้นเคยกัน พวกเราทั้งหมด 13 ท่าน มาประสานงานและกำกับดูแลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ เราจะขับเคลื่อนดูแลและรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน รอบไตรมาสทำให้งานทุกอย่างเป็นไปโดยง่ายขึ้น ดีขึ้น ตรงใจประชาชน

"ผมก็ลงมาทำงานบ่อยครั้ง เป็นศิริมงคลที่ได้พบผู้นำศาสนาในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสต่อไปจะหาโอกาสไปพบแต่ละท่านที่มัสยิด"

ฉะนั้น วันนี้ พวกเรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ มาขับเคลื่อน ปรับปรุงการแก้ปัญหา ที่นี้พี่น้องนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก จึงดูแลกันมากกว่า อยากจะให้คาในพื้นที่ได้ดูแลตัวเอง จึงให้โอกาสในการทำงาน รับราชการ อยากให้ดูแลเกื้อกูลกัน ให้ที่นี้เจริญ สงบสุขได้


นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในความตั้งใจในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ เห็นรายชื่อทั้ง 13 คน คณะทุกคนในสามจังหวัดก็ภาคภูมิใจ รัฐบาลเลือกถูกต้อง ทุกคนรู้จักกันดี และมีความใกล้ชิดผู้นำศาสนา จึงสะดวกในการประสานงาน และยินดีให้ความร่วมมือ ส่วนหนึ่งได้รับการแก้ปัญหาแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็ต้องทำต้อง ยินดีร่วมมือทุกอย่างที่ไม่ขัดหลักศาสนา ทุกคนรอติดตามผลงานของท่าน


" ทุกคนรักในหลวงที่สวรรคตแล้ว ต้องน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา และรู้รักสามัคคี ขอให้ยึดหลักการทำงานที่ต้องตั้งใจ จริงใจ โปร่งใส รวดเร็ว และต้องมีความสุข ทั้งคณะทำงานและประชาชน พวกเราทั้งสองฝ่ายยินดีจะแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีมกัน เราก็มีความสุข โดยเฉพาะท่านเลขานุการ(นายภาณุ อุทัยรัตน์) ต้องเอาภารกิจทั้งหมดมาร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดสันติสุข เจริญก้าวหน้า"


นายเฉ็ม เหมมัน รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นอกจากแสดงความยินดีแล้ว แล้วขอชมเชยว่ารัฐบาลได้แต่งตั้งคนได้ถูกที่ ถูกเวลา แต่ปัญหาซับซ้อนก็ต้องแก่ปัญหาด้วยความรอบคอบ แม้จังหวัดสงขลามีปัญหาแค่บางอำเภอ เราก็ให่ความร่วมมืออย่างดีในการแก้ปัญหา คณะกรรมการอิสลามทำงานด้วยใจ ทำอย่างเต็มที่แม้จะไม่มีงบประมาณ "ด้านการศึกษาการพัฒนาบุคลากร ให้จิตสำนึกว่าการทำผิดต่อคนอื่นเป็นบาป ผมอยู่หาดใหญ่ ท้องถิ่น ผู้นำต่างๆ ขอความร่วมมือกรรมการอิสลามช่วยกันดูแลพื้นที่ โดยเฉพาะประชากรแฝง แต่คนพื้นที่ไม่มีปัญหา"

นายรุสดี บาเกาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า ยินดีที่มีคณะผู้แทนพิเศษที่เคยทำงานในพื้นที่ แม้ที่ผ่านมาจะไม่ต่อเนื่อง แต่ละท่านอยู่ 1-2 ปี วันนี้แต่ละท่านที่ผ่านประสบการณ์ มีความถนัดแต่ละด้าน น่าจะสำเร็จ แต่ละครั้งที่ท่านมา เรามีข้อเสนอแนะต่างๆ อยากให้เอามาใช้ เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มาก

"ปัญหาหนักคือ ยาเสพติด โดยเฉพาะกระท่อม ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ต้มขายกันเปิดเผย ไม่กลัวใคร ตามถนนหนทาง จนชาวบ้านไม่กล้าทำอะไร ทรัพย์สินสูญหายหมด ต้องเอาเป็นเรื่องด่วนในการแก้ปัญหา จะได้รับความชมเชยจากชาวบ้าน และจะได้รับความร่วมมือมิติทางสังคมมีความสำคัญเท่าๆ กับควมมั่นคง และการพัฒนาให้ไปพร้อมๆ กัน"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง