สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

เปิดฤดูกาลทำนากลุ่มเกษตรกงหรา พัทลุง สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียง

 • photo , 720x479 pixel , 47,963 bytes.
 • photo , 720x479 pixel , 41,563 bytes.
 • photo , 720x479 pixel , 61,483 bytes.
 • photo , 720x479 pixel , 48,172 bytes.

สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียง ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 ต.ค.59. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้โอกาส เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมการทำนาโยน ซึ่งที่ว่าการอำเภอกงหรา ร่วมกับเทศบาลตำบลชะรัด ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต พร้อมนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล การทำนาโยนเป็นวิธีการหนึ่งในการทำนาที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวของเกษตรกร จากข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในการทำนาปรากฏว่า การทำนาหว่านน้ำตมใช้ต้นทุนในการผลิต ไร่ละ 3,000 บาท การทำนาดำใช้ต้นทุนในการผลิต ไร่ละ 4,000 บาท การทำนาโยนใช้ต้นทุนในการผลิต ไร่ละ 2,000 บาท สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 50 %
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดโครงการและร่วมการทำนาโยนกับหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรชาวนา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง