สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

มรภ.สงขลา ชวนปันของเล่นให้น้อง สร้างห้องสมุดต้นแบบ

  • photo  , 1426x640 pixel , 172,305 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 82,006 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 85,533 bytes.

ชาวภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ชวนแบ่งปันของเล่นให้น้อง สร้างห้องสมุดต้นแบบ ปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน สร้างสรรค์พัฒนาการโดยใช้ของเล่นเป็นสื่อ นำร่อง รร.ชุมชนบ้านด่าน ต.เกาะแต้ว             ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการห้องสมุดของเล่นต้นแบบ สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ เปิดเผยว่า ของเล่นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเล่นของเด็ก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในชีวิต ของเล่นที่เหมาะสมจะส่งเสริมความสามารถและทักษะทางการเคลื่อนไหวที่ดี ดังนั้น โปรแกรมวิชาภาษาไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จึงจัดกิจกรรมห้องสมุดของเล่นต้นแบบฯ ให้กับ รร.ชุมชนบ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ในมิติที่เกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ มรภ.สงขลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะ รวมทั้งผลิต บริการ และเผยแพร่สื่อของเล่นเพื่อการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบแก่ท้องถิ่น
            ดร.มุจลินทร์ กล่าวว่า แนวคิดการจัดหาของเล่นสำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อให้โรงเรียนมีความสามารถในการใช้และเข้าถึงสารสนเทศในลักษณะของเล่น เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน สร้างจิตสาธารณะระหว่างเด็กด้วยกัน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ ปลูกปัญญา สร้างสรรค์พัฒนาการของเด็กโดยใช้ของเล่นเป็นสื่อ อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาในโปรแกรมฯ ช่วยให้เกิดทักษะ แนวคิด และแนวปฏิบัติเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงานเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยก่อนลงพื้นที่สร้างห้องสมุดต้นแบบนักศึกษาต้องฝึกอบรมเตรียมความพร้อม จากนั้นจึงสำรวจพื้นที่ วางแผนจัดมุมห้องสมุดของเล่น และจัดมุมห้องสมุดของเล่นในวันที่ 8 ก.พ.60

          อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า รร.ชุมชนบ้านด่าน ได้รับการสนับสนุนห้องและคุณครูเข้าร่วมอบรมบริหารจัดการห้องสมุดของเล่นกับทางโปรแกรมวิชาภาษาไทย จาก นายถาวร บรรจงรัตน์ ผอ.โรงเรียน ถือเป็นโรงเรียนแรกที่ได้สัมผัสกับห้องสมุดของเล่นต้นแบบ ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน นอกจากนั้น ยังเป็นการสานสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมช่วยเหลือ ในการเป็นต้นแบบห้องสมุดของเล่นให้กับโรงเรียนและหน่วยงานที่สนใจ ได้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนาพลังสร้างสรรค์พัฒนาการของเด็ก โดยขณะนี้มีอีก 3 โรงเรียนที่ยังรอของเล่นเพื่อนำไปสร้างห้องสมุดของเล่นให้น้องๆ คือ รร.วัดสามกอง รร.บ่ออิฐ และ รร.บ้านวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของ อบต เกาะแต้ว และ มรภ.สงขลา มีความประสงค์จะลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการ

      "แนวทางการพัฒนาโครงการไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนนั้น ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดของเล่นในโรงเรียน ต้องบริหารจัดการกับของเล่นที่มีและเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนจัดหางบประมาณจัดซื้อของเล่นเพิ่มเติม เพื่อขยายห้องสมุดของเล่นในพื้นที่โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ และ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมผู้ปกครองว่านักเรียนต้องเล่นของเล่นอย่างถูกหลัก เพื่อเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ หากบุคคลทั้ง 3 กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งได้ร่วมมือกัน จะสามารถทำให้ห้องสมุดของเล่นเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในท้องถิ่นนี้อย่างแน่นอน? ดร.มุจลินทร์ กล่าวและว่า

      ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคของเล่นใหม่ ของเล่นมือสอง หนังสือสำหรับเด็ก สำหรับจัดทำห้องสมุดของเล่นให้กับน้องๆ รร.ชุมชนบ้านด่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-31 ม.ค.60 โดยบริจาคได้ที่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา หรือ โทร. 085-5951102 ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า และ 085-0109391 อ.ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง