สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

"รายอกีตอ"ในหลวงเข้าถึง ให้การศึกษามุสลิมชายแดนใต้

  • photo  , 640x480 pixel , 42,319 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 30,866 bytes.
  • photo  , 640x480 pixel , 40,476 bytes.

ความผูกผัน"ในหลวง" กับ พี่น้องมุสลิม 3 จังหวัดมีมานาน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาต่างเปิดใจ ไม่มี "กษัตริย์" ที่ใดในโลกเท่าพระองค์


นายอีรฟาน สุหลง ผู้จัดการโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา กล่าวว่า ในหลวงทรงมีความสำคัญกับชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนาน ซึ่งการระลึกถึงพระองค์ท่านนั้น สำหรับพี่น้องมุสลิมก็มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ภายในกรอบที่ศาสนากำหนด เช่น การจัดกิจกรรมระลึกด้วย การจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของในหลวง ร่วมถึงการระลึกในสิ่งที่ดีของในหลวงที่พี่น้องมุสลิมสามารถกระทำได้
การน้อมนำพระราชดำรัส ยุทธศาสตร์ "การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่หน่วยงาน และทุกภาคส่วนต้องน้อมนำมาใช้อย่างเร่งด่วน รวมทั้งเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกรัฐบาลต้องนำมาใช้ ที่ถือเป็นหัวใจหลักในการทำงาน ที่ทุกรัฐบาลต้องน้อมนำมาใช้ในการทำงาน ซึ่งไม่เพียงแค่ในพื้นที่ 3 จังหวัด แต่หมายถึงทั่วประเทศ

นายอิรฟาน ยังกล่าวอีกว่า คุณพ่อของตน "นายฮัจญีสุหลง " ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาโรงเรียน จากในหลวง เมื่อปี พ.ศ.2526 ถือเป็นมุสลิมคนแรกในประเทศไทย สำหรับตนนับเป็นที่สุดในชีวิตของคนไทยคนหนึ่งที่พ่อของตนได้รับ

?ดร.ฮัจญีฮารง สุหลง พ่อผมถือเป็นมุสลิมคนแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต จากในหลวง ถือเป็นที่สุดในชีวิตของคนไทยคนหนึ่งในหลวงทรงให้กับคุณพ่อของผม? นายอีรฟาน กล่าว และว่า

ด้วยความที่คุณพ่อผม ? ดร.ฮัจญีสุหลง? ได้อุทิศที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนสันติธรรม อ.เมือง จ.ยะลา รวมถึงอีกหลายๆโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการเข้ารราชพัสดุได้ ซึ่งกว่าที่คุณพ่อผมจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง จนเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ในที่สุด

ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความประทับใจของคุณแม่ผมที่มีต่อในหลวงท่าน ด้วยการเก็บสะสมภาพในหลวงจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ เก็บไว้ในอัลบั้ม ไม่เพียงเท่านี้ ชุมชน ต.จะกั๊ว อ.รามัน จ.ยะลา ที่ผมอาศัยอยู่นั้น มีต้นมะพร้าว 2 ต้น ที่ในหลวงได้ทรงเคยเสด็จมาปลูกไว้ ทุกวันนี้ยังคงมีอยู่ ซึ่งชาวบ้านทำรั้วดูแลให้จึงถือได้ว่า ความผูกผันของในหลวงกับพี่น้องมุสลิมนั้นมีมานาน และเชื่อว่า ความดีที่ในหลวงทรงทำจะสถิตอยู่ในใจของพี่น้องมุสลิมตลอดไป

"กษัตริย์แบบในหลวงในโลกนี้น่าจะไม่มีที่ไหน ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแบบนี้ หายาก Yes no word to a plane กษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเกือบทั้งโลก นับเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดา และน่ายกย่องมาก" นายอีรฟาน กล่าว

ขณะที่ นายมะดาโอ๊ะ อาแซ ผู้จัดการโรงเรียนรอมาเนียมูลนิธิ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ในหลวงทรงเป็นพ่อคนหนึ่งของพี่น้องมุสลิม พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อ.แว้ง จ.นราธิวาส ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พระองค์เคยเสด็จมา ซึ่งทรงเข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้วของอำเภอ จึงไม่แปลกที่ครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลายแห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยกย่องพ่อหลวง เป็นรายอกีตอ ที่หมายถึงในหลวงที่ทรงเป็นหัวใจของพวกเราทุกคน ซึ่งในโรงเรียนของผมก็ได้น้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนของเราที่อยู่หอพักได้

การนำพระราชโอวาทของในหลวงมาเผยแพร่ในโรงเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจที่ผ่านมาของพระองค์

"ในหลวงทรงรักทุกศาสนาเหมือนๆ กัน และไม่มีกษัตริย์ที่ใดที่ทรงเข้าถึงประชาชนจริงๆ" นายมะดาโอ๊ะ กล่าว

ด้าน นางซูไบดะห์ ดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบูรพา จ.นราธิวาส กล่าวในฐานะที่โรงเรียนของตน เคยตกเป็นเป้าหมายเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบจนถูกสั่งปิดว่า หลังจากที่ได้โอกาสกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้ง เหมือนโรงเรียนของเราได้รับความเชื่อใจ และความช่วยเหลือจากหลายๆ องค์กรกลับมา โดยองค์กรที่เราต้องขอบคุณคือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้ให้การช่วยเหลือ จนเราได้รับใบอนุญาตกลับมาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่อีกครั้ง และเมื่อโรงเรียนของเราได้เปิดดำเนินการสอนก็กลับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงรับโรงเรียนอิสลามบูรพาเข้าโครงการพระราชดำริ ลำดับที่ 15 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556


จากพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้น ก็ได้ทำให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครองของโรงเรียน ตลอดจนศิษย์เก่า และประชาชนโดยรอบโรงเรียนทุกคนต่างรู้สึกปลาบปลื้มดีใจในความเมตตาของสมเด็จพระเทพฯ และในหลวงท่านตลอดมา

"ยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอีกหลายโรงในพื้นที่ที่มีความประสงค์อยากเป็นโรงเรียนโครงการพระราชดำริ ซึ่งโรงเรียนอิสลามบูรพาถือเป็นความโชคดีที่ได้รับความเมตตาในครั้งนี้"

โดยเฉพาะการน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำมาใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนเห็นว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก และมีความสำคัญที่ข้าราชการ และหน่วยงานของรัฐต้องน้อมนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งการสร้างความเข้าใจถือเป็นเรื่องสำคัญ และวันนี้โรงเรียนอิสลามบูรพา ก็ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจากรัฐ

"ทุกหน่วยงานต้อนรับเราใหม่ ทุกหน่วยงานเห็นใจเรา ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเรารับรู้ได้ว่า วันนี้รัฐเข้าถึง รัฐเข้าใจเรามากขึ้น"


ทั้งนี้ จากพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพฯ ที่รับโรงเรียนอิสลามบูรพาเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ และจากความไว้วางใจอีกครั้งจากหน่วยงาน ภาครัฐต่างๆ เราจะยังคงน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง ในการเข้า เข้าถึง พัฒนา นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง