สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Star Focus

"ก๊ะเมาะ"พาติเมาะ สะดียามู จากโรงเรียนวัดสู่"รองผู้ว่าฯหญิง"มุสลิมคนแรก

by Focus Team @09-11-2559 16.57 ( IP : 134...5 ) | Tags : Star Focus
photo  , 472x353 pixel , 184,292 bytes.

ห้องหนึ่งก็จะมีเพื่อน 40 คน พุทธและมุสลิมจำนวนเท่าๆ กัน ทุกคนก็จะเรียน สนุกสนานไปด้วยกัน

      นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หรือ ก๊ะเมาะ ที่เพื่อนๆ น้องๆ ข้าราชการที่เคยทำงานเรียก กล่าวกับ ภาคใต้โฟกัส ถึงบรรยา กาศโรงเรียนวัดสมัยนั้นว่า 40 ปีที่แล้ว
บรรยากาศโรงเรียน ตลาดวัดลำใหม่ ตอนที่เรียนป.1-ป.4 โดยโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัดเป็นตัวเชื่อม 2 ชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อยู่ติดกันได้เป็นอย่างดี เพื่อนไทยพุทธบางคนฟังพูดมลายูได้ และอีกสิ่งที่เป็นความโดดเด่นคือ ครูเชื่อมโยงกับผู้ปกครองของนักเรียนได้ดีมาก สามารถจะเดินไปไหนมาไหนในหมู่บ้านได้ ซึ่ง ครูพรรณ เป็นหนึ่งในนั้น สมัยก่อนครูกับนักเรียน และครูกับผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่แน้นผูกพัน แน่นแฟ้นกันมาก ด้วยความเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัด ในอดีต ?วัด? มีส่วนเกื้อ หนุนการเรียนการสอน ทั้งปัจจัยด้านทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วย ?40 ปีที่แล้ว โรงเรียนมีบรรยากาศที่สวยงาม มีเด็กไทยพุทธ ไทยมุสลิม เราเรียน เล่น ด้วยกัน มันสอนการอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความหวาดกลัว? หลังจบการศึกษา ป.4 โรงเรียนตลาดวัดลำใหม่ ได้เรียนต่อ ป.5 โรงเรียนตลาดลำใหม่จนจบ ป.6 โรงเรียนนี้เริ่มมีความหลากหลาย ผสมผสานในการอยู่ร่วมกัน โดยนักเรียน ไทยพุทธ มุสลิมและ จีนมีสัดส่วน 1 ใน 3 เท่าๆ กัน ด้วยความเป็น โรงเรียนประจำตำบล จึงเป็นศูนย์ร่วมนักเรียน 5 หมู่บ้านมาเรียนที่นี่ ซึ่งในอดีตโรงเรียนระดับตำบลถือว่า ใหญ่มาก จากความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนากลายเป็นส่วนหล่อหลอมให้ตนเคารพในความต่างและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ?บรรยากาศโรงเรียนในตลาดค่อนข้างที่จะเอื้อ การผสมผสานและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายของคนไทยจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิม จึงสอนเราหลายอย่างมาก การเรียนรู้ตอนเด็ก เป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เรารู้จักให้เกียรติและเครารพในความต่างมากขึ้น? ด้านทุนของ ศอ.บต.ถือเป็นการให้ โอกาสคนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ซึ่งตนเห็นว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรหนุนเสริม และสนับสนุน พร้อมให้โอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้นด้วย โดยทุนที่ตนได้รับจาก ศอ.บต.ในขณะนั้น เป็นลักษณะ ?ทุนที่นั่ง? เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษา และทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอเชีย ฟาวด์เดชั่น
?กะเมาะ์? มองว่า การให้ในลักษณะทุนที่นั่ง หรือ ทุนการศึกษา ยังคงมีความจำเป็น และเป็นปัจจัยสำคัญที่รัฐควรหนุนเสริมการศึกษาให้เด็กใน 3 จังหวัด เพื่อ ช่วยลดช่องว่าง และสร้างโอกาสให้กับเด็ก ในพื้นที่ โดยปัจจุบันพบว่าทุกปีจะมีเด็กจบ ม.6 มากถึง 100,000 คน แต่กลับมีทุน จากรัฐสนับสนุน 10,000 ทุน ซึ่งไม่เพียงพอ พร้อมกันนี้ยังมองว่า การศึกษาเป็นบริบท สำคัญในการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันและแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้
?การศึกษาหยุดเสียงดังของระเบิดได้ มันอาจจะไม่สงบแบบทันทีทันใด แต่หากมองในมติของบรรยากาศของพื้นที่ การศึกษาจะช่วยได้? สำหรับการเป็นรองผู้ว่าหญิงคนแรก และเป็นคนมุสลิมจาก 3 จังหวัด แม้จะ ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบ แต่ การได้รับโอกาสในครั้งนี้ ก็ทำให้คนใน 3
จังหวัดยิ้มได้ เพราะการเป็นรองผู้ว่าราช การจังหวัดของตน นั่นหมายถึงการเป็นคนของ 3 จังหวัดอยู่แล้ว จึงนับเป็นโอกาส ที่ดีที่รัฐจะได้มองเห็นและเปิดโอกาสให้กับคนมุสลิมในพื้นที่ขึ้นเป็นนักปกครอง พร้อมยังช่วยสื่อสารให้กับผู้ที่เห็นต่างได้เห็นถึงการต่อสู้ในแบบสันติวิธี โดยการ เดินตามระบบ และต่อสู้ด้วยวิธีที่คนยอม รับ เพราะหากรัฐให้โอกาสคนใน 3 จังหวัด อุดหนุนให้พื้นที่เกิดสันติสุข และลด ความรุนแรง พร้อมเอื้อให้นำไปสู่การพูดคุยสันติสุขด้วย ?พัทลุงให้โอกาสเรา อย่างน้อยความเป็นคนพื้นที่จะช่วยลดความตึงเครียดได้ วันนี้รัฐควรหันมามองพร้อมให้การดูแลคนใน 3 จังหวัดให้มากขึ้น และในมิติของราชการจะช่วยหนุนให้เกิดสันติสุขได้? อย่างไรก็ดี ?ก๊ะหมอ? บอกว่า การมีวันนี้ได้ ตนต้องขอบคุณ ?จังหวัดพัทลุง? ที่ ให้โอกาส แม้จะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบไม่ได้มากนัก แต่อย่างน้อยช่วยลดความตึงเครียดในพื้นที่ 3 จังหวัดลงได้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง