สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

"ปฏิบัติการสีขาว" "6กลยุทธ์"ปราบยาเสพติดสงขลา

photo  , 218x244 pixel , 68,278 bytes.

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประทานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผลสรุปว่า เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ โดยได้มีคำสั่งคณะรักษาความมาสงบแห่งชาติ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแร่ระบาดของยาเสพติด กำหนดแนวทางการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้าส่งออกให้ได้ผลอย่างจริงจังทุกพื้นที่
เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ด้วยความเรียบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จังหวัดสงขลาจึงได้กำหนด

"ปฏิบัติการสงขลาสีขาว" ขึ้น เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่


1. กวาดบ้านสีขาว เน้นการตรวจสอบประวัติบุคคล พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ การศึกษา รัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครองท้องที่ และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆผู้ใกล้ชิดกับบุคคลข้างต้น ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ทั้งในฐานะผู้เสพ หรือผู้ค้าและหากเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันปราบปราม ละเลยในการปฏิบัติ หรือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา


2.  X-Ray ทุกตารางนิ้ว เน้นตรวจสอบ Re x ray พื้นที่ทุกตารางนิ้ว เพื่อค้นหาผู้ค้าผู้เสพให้ได้ครบถ้วนทุกพื้นที่


3. ปิด ปราบ ยึด (ปิดล้อมตรวจค้น ปราบปราม ยึดทรัพย์) เน้นการตรวจค้น ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดพร้อมสืบสวน จับกุมขยายผลทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าและยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิดโดยสนธิกำลังทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร


4. บำบัดคุณภาพ นำผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมต่อผู้เสพติดยาเสพติด โดยอาศัยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู


5. ติดตามเข้มข้น การติดตามผู้ผ่านการบำบัด และการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ทุกระบบสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ตามประกาศคณะรักษาความสงบแข่งชาติ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู และการดูแลผู้ผ่านการบำบัด


6. ชุมชนเข้มแข็ง เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมโดยทุกหมู่บ้าน ชุมชน จะต้องมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง