สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

เทศบาลคลองท่อมใต้ บูรณะอำเภอหลังเก่าที่เคยเสด็จเป็นศูนย์เรียนรู้

photo  , 640x416 pixel , 44,084 bytes.

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เร่งปรับ ปรุงบูรณะ ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า อายุกว่า 72 ปี เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ชาวอำเภอคลองท่อม  เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2502

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ นำผู้ รับเหมาปรับปรุงและทาสีรองพื้น ตัวอาคาร ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อเตรียมบูรณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนชาวอำเภอคลองท่อม และชาวจังหวัดกระบี่ เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเมื่อวันที่
13 มีนาคม 2502 หรือเมื่อ 57 ปีที่แล้ว  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวคลองท่อม โดยมีราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทูลเกล้า ฯ ถวายนกหว้า 1
ตัว เมื่อเสวยพระกายาหารกลางวันแล้ว ทรงปล่อยนกหว้าที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย ในเวลา 14.42 น. ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง ต่อ ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวอำเภอคลอง ท่อม เป็นอย่างยิ่ง นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์  นายกเทศ มนตรีตำบลคลองท่อมใต้ กล่าวว่า อาคาร ที่ว่าการอำเภอคลองท่อมหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2487 ปัจจุบันมีอายุ 72 ปี  หลังมีการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เมื่อเมื่อ 2543 อาคารหลังนี้ก็ตกอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ยังอยู่ในสภาพดี  และเป็นที่ว่าการอำเภอ เพียงแห่งเดียวของจังหวัดกระบี่  ที่ยังคงไว้ซึ่งรูป แบบเดิมเหมือน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในปี พ.ศ. 2502  โดยมี ภาพพระฉายาลักษณ์ขณะที่พระองค์ทรงพระราชปฏิสันถารแก่ราษฎร ทรงได้เสด็จไปยังชั้นที่ 2 และได้ทอดพระเนตรประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มารับเสด็จพระ องค์ท่าน รวมตัวกันที่ตรงหน้าอาคารที่ว่า การอำเภอคลองท่อมแห่งนี้ จากนั้นพระ องค์ท่านทรงเสด็จมาด้านล่าง ทรงปฏิสัน ถารกับราษฎร จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่ชาวอำเภอคลองท่อม เก็บสะสมไว้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
?เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ได้ทำขอโครงการ เพื่อของบประมาณมาบูรณะปรับปรุงอาคารจากทางจังหวัด เมื่อวันที่
19 กุมพาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่ออนุรักษ์และ พัฒนาเป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้ พระราชกรณี ยกิจของพระองค์ท่าน และเป็นอนุสรณ์สถานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรุ้ โดยจะติดตั้งภาพในสมัยประวัติศาสตร์ที่ในหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร?  นายกเทศ มนตรีตำบลคล่องท่อมใต้ กล่าว และว่า
ล่าสุด ทางจังหวัดได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ มาบูรณะแล้ว ซึ่งในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้  ก็จะมีการจัดพิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย รวมทั้งชาวอำเภอคลองท่อม และเพื่อรำลึกถึง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง