สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

ให้คณะสิ่งแวดล้อม ม.อ. ตัวกลางแก้ปัญหา"จีเดค"

  • photo  , 640x478 pixel , 59,618 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 63,609 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 47,351 bytes.

ให้คณะสิ่งแวดล้อม ม.อ. ตัวกลางแก้ปัญหา"จีเดค"

วันนี้ (14 พ.ย.59) เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมบรูณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมอ.,สนง.ทสจ.สข.,สนง.อต.สข,สนง.สวล.ที่16,สนง.กกพ 12,อ.หาดใหญ่,ทน.หาดใหญ่ และทม.ควนลัง พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารของ ม.อ. อาทิ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ดร.เมธี สรรพานิช ดร.เริงชัย ตันสกุล เป็นต้น ได้ร่วมกันลงพื้นที่โรงงานกำจัดขยะของบจ.จีเดค จำกัด ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งได้รับสัมปทานการจัดการขยะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาร่วมกันหลังจากทราบผลการตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ

โดยจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้คณะจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 59 ซึ่งทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ แจ้งว่า จะเร่งดำเนินการจัดทำรายงาน พร้อมความเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ( 21 พ.ย.59) เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบถึงรายละเอียด วิธีการ ตลอดจนห้วงเวลาในการแก้ไขปัญหา และในระหว่างนี้ สนง.ทสจ.สข.จะดำเนินการประสานให้กรมควบคุมมาตรวจสอบและวัดค่าอีกครั้ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง