สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

50ปี แปลเป็นภาษาไทย ในหลวงยก "อัลกุรอาน" คัมภีร์ของโลก

photo  , 443x458 pixel , 127,443 bytes.

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงกรณีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนิน ณ จังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญอัล-กรุอานระดับประเทศ และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559 รวมทั้งผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2559 ว่า ทุกๆ ปีพระองค์ท่านจะทรงเสด็จมาที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีด้วนพระองค์เอง เนื่องจากพระองค์ท่านได้สนับสนุนโครงการ ?การทดสอบการอัญเชิญอัล-กรุอานระดับประเทศ? ด้วยการพระราชทานรางวัลการแข่งขันกอรี ของพระองค์ท่านโดยเฉพาะ เป็นประจำทุกปี โดยพระองค์ท่านจะกำหนดวันเวลาที่จะเสด็จมาพระราชทาน ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน


สำหรับ ?บาบอ? ก็ได้ต้อนรับพระองค์ท่านที่ ?มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี? โดยทำหน้าที่รายงานในนามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนถาคใต้ ร่วมต้อนรับด้วย

?ทุกปีๆ พระองค์ท่านจะเสด็จมามอบรางวัลพระราชทาน การแข่งขันกอรี หรือการทดสอบการอัญเชิญอัล-กรุอานระดับประเทศ ให้กับผู้ชนะการทดสอบที่ได้ลำดับที่ 1-2 ด้วยพระองค์เอง?


ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยังได้ทรงมอบโล่พระราชทานให้กับบรรดาข้าราชการ ประกอบด้วย แม่ทัพ และข้าราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมกอรี โดยการแข่งขันการทดสอบกอรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย เทศบาลเมืองปัตตานี ในทุกปีพระองค์ท่านก็จะมีความสุขมาก ซึ่งทุกครั้งที่พระองค์ท่านลงมาประทับที่มัสยิดกลางปัตตานีก็จะทรงมีความสุขที่ได้ให้กำลังใจ และพระองค์ท่านก็ยังได้รับการอวยพรจากตัวแทนผู้นำศาสนา พร้อมกันนี้ พระองค์ท่านก็จะทรงขอทราบความหมายของการอ่านอัล-กรุอาน รวมถึง พระมหาคัมภัร์อัล-กรุอาน การอวยพร ซึ่งพระองค์ท่านก็จะนำไปศึกษา ซึ่งหมายถึง ?การอวยพรให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์ มีพระวรกายที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน และทรงพระเจริญตลอดไป?


โดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ถือเป็นพระราชกรณียกิจต่อเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม โดยครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสให้แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย และวันที่ 16 มีนาคม 2511 เป็นวันแรกที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นถวาย และได้พระราชทานแก่มัสยิดทั่วประเทศ

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสในงานเฉลิมฉลอง 14 ศตวรรษแห่งอัลกุรอานไว้ว่า คัมภีร์อัลกุรอาน มิใช่จะเป็นคัมภีร์ที่สำคัญในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่ยังเป็นคัมภีร์ที่มีสำคัญของโลกเล่มหนึ่งซึ่งมหาชนรู้จักยกย่อง และได้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง