สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

จับตาเลือกตั้งท้องถิ่น

ศอ.บต.เปิดใช้ Data Center เชื่อมข้อมูลทุกภาคส่วนให้ ปชช.เข้าถึงทันท่วงที

 • photo , 640x427 pixel , 55,768 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 28,821 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 34,963 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 43,906 bytes.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายประสิทธิ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานเปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูล Data Center และวางระบบรักษาความปลอดภัย โดยมี นายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักกอง ศอ.บต.หัวหน้าศูนย์ราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการเปิดระบบฐานข้อมูล ที่ห้องประชุม 1880 ศอ.บต. นายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศอ.บต.กล่าวว่า ระบบ Mobie Application จะช่วยให้หน่วยงานสามารถใช้ระบบได้ทันต่อภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน ช่วยลดต้นทุนดำเนินงานของ พัสดุครุภัณฑ์ จากการตรวจรับงาน มาแล้ว แต่ไม่ได้ระบบ อาจต้องรอการพัฒนาระบบซอฟแวร์ให้แล้วเสร็จ โดยการมีระบบ Mobie Application เร่งนำระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ให้สูงสุดและรวดเร็ว

โดยภายในกลางปี 2559 ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันได้ทันที ซึ่งประชาชน หรือ อาสาสมัคร จะได้มีเครื่องอุปกรณ์ คือ Mobile Application ที่ ศอ.บต ให้ Download ได้ฟรีใน Google store , App Store เพื่อใช้งาน ในการช่วยแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึง ข่าวสารที่ ศอ.บต ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Mobile Application และ เว็บไซต์ได้ทันท่วงที
พร้อมเตรียมรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน AEC เพื่อเร่งรัดการสร้างความอุ่นใจต่อการใช้ชีวิต และเร่งสร้างจิตสำนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดีต่อสังคม เช่น จัดกิจกรมให้ประชาชนอาสาสมัคร แจ้งเหตุการณ์ ผ่าน Application และให้คะแนนการทำความดี (รางวัลทำความดีเพื่อพ่อ) รวมทั้ง เข้าไปใช้ในการส่งเสริมโครงการที่ศอ.บต ดำเนินงานการอยู่ให้กับกลุ่มวัยรุ่น และ เยาวชน ให้เข้าถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนร่วมกับโครงการ บัณฑิตอาสา

ทั้งนี้ยังรวมไปถึง การเชื่อมข้อมูลประสานงานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับข้อมูลการประสานงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว ผ่าน ระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีได้รับแจ้งไฟไหม้ ทางศูนย์รับแจ้ง ศอ.บต จะส่งเรื่องผ่านระบบฯ และ เหตุการณ์จะส่ง เรื่อง (Issue) ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สถานีดับเพลิง สถานตำรวจ กอ.รมน. เป็นต้น อย่างไรก็ดี ระบบฯในโครงการมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน และ ปรังปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไม่สับสน

?เราใช้เวลาในการพัฒนาระบบมา 3-4 ปี เพื่อให้ทุกสำนักกอง ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันคีย์ข้อมูลใน Data Center? ในขณะที่ นายประสิทธิ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า Data Center จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งเรื่องอาชีพ เรื่องความมั่นคง ซึ่งจะถูกรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน โดยทุกภาคส่วนราชการสามารถดึงข้อมูลนำไปใช้ได้
ซึ่ง ศอ.บต.ได้นำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ประเมินเพื่อพัฒนา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้อมูลจข่าวสารเข้าถึงประชาชนและหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดการปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดเหตุ เพื่อให้การตัดสินใจสั่งการรวดเร็วมากขึ้น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง