สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชฟรอนมอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ "เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต" เพื่อสตรีในปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

  • photo  , 682x457 pixel , 61,594 bytes.
  • photo  , 981x770 pixel , 140,010 bytes.

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ใน ?โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต? (Chevron Fund4Life) อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายดุลยพินิจ  ภู่อยู่ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ ของเชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มซาลาเปานึ่งกาบัง และกลุ่มสตรีปอเยาะ จากจังหวัดยะลา กลุ่มขนมดอกจอกบ้านบลูกา และกลุ่มสตรียามูแรแน จากจังหวัดนราธิวาส รวมถึงกลุ่มสานสีรุ้ง และกลุ่มสตรีบาโงเปาะเล็ง  จากจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 87 คน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้ทุกกลุ่มอาชีพ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด


โครงการเชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 9,621,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาสให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจ ที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองได้ โดยการดำเนินโครงการฯ เน้นเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสำหรับกลุ่มผู้หญิงสำหรับ 3 จังหวัดภาคใต้ อาทิ การอบรมแผนธุรกิจขนาดเล็กและการตลาด การอบรมการบริหารจัดการธุรกิจการทำบัญชีการเงิน การทำรายงานประจำเดือน การส่งเสริมพลังด้านเพศภาวะในระดับชุมชน รวมถึงส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดให้สมาชิกกลุ่มในชุมชน และสร้างช่องทางการกระจายสินค้าสำหรับคนในชุมชนเป็นต้น


รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ สรัณศรี ประวัติพัฒนากูล / ดารินทร์ นพคุณ / อรภา ช่วยประสิทธิ์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง