สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

15ภาคีเห็นชอบ10มีนา"วันสงขลา"

photo  , 640x323 pixel , 34,391 bytes.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร 15 ภาคีบริหารจัดการตามโครงการรักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ เพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2559 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดสงขลา


โดยความร่วมมือจาก 15 ภาคี ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ,นายกสมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ,ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ,ประธานมูลนิธิ ชุมชนสงขลา ,ประธานมูลนิธิมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์,นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สงขลา,ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่,อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


โดยวาระสาระสำคัญอันหนึ่งคือ การกำหนด "วันสงขลา" ซึ่งคณะกรรมการกำหนดวันสงขลา ที่มีศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เป็นประธาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นเลขานุการ ได้กำหนด ให้วันที่ 10
มีนาคม เป็น "วันสงขลา" เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดสงขลา ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้ประชุมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบกิจกรรมในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 อีกครั้งหนึ่ง ?เหตุที่เลือกวันที่ 10 มีนาคมคมเนื่องจากเป็นวันที่มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งสิงหนครมาอยู่ที่บ่อยาง ? นายทรงพล กล่าว


ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ กล่าวว่า ที่จังหวัดอื่นๆ เช่น ในภาคเหนือก็มีประเพณีสำหรับการกลับมารวมตัวพบปะกัน เช่น
ประเพณีตานก๋วยสลาก ช่วงหลังสงกรานต์ เพื่อมารวมตัวกันทำบุญ ผู้ใหญ่ ในจังหวัดสงขลาจึงคิดว่าจะทำยังไงให้ ชาวสงขลา รวมตัวกันทำสาธารณะประโยชน์ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ จังหวัดสงขลาเท่านั้น หรือไม่ก็รวมตัวกัน ทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อประเทศชาติ อาจ จะทำความสะอาดที่แสดงถึงความมีจิต สาธารณะ เป็นการดีที่ทุกคนจะได้นึก ถึงจังหวัด ประเทศ ข้อสำคัญคือ การนึก ถึงสังคม อยากให้เป็นเรื่องที่คนสงขลาได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศ นายทรงพล ยังได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนที่ดูแลทรัพยากรทั้ง 5 ช่วงวัยอายุ อาทิ วัยเด็ก ได้จัดตั้งสโมสรเงือกน้อย เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ จัดตั้งสโมสรช่อลำดวน ที่สโมสรสงขลาบริเวณบนเขาน้อย เป็นต้น
จากนั้น คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา ได้รายงานผล การดำเนินงาน ซึ่งบริษัทประชารัฐรัก สามัคคี สงขลา ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 20 กันยายน มีการ บริหารงานผ่านโครงสร้างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)


โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ บริษัทฯจะเปิดตัวกิจกรรม "กระเช้าประชารัฐ" เน้นสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน สินค้าแปรรูปในพื้นที่และจะช่วยเหลือแหล่งจำหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยนายกอบจ.สงขลา ยินดีที่จะให้บริษัทประชารัฐฯ นำสินค้าโอทอป ข้าวสาร ไป จำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิต ภัณฑ์ชุมชน ถนนจะนะ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนาข้าวและกลุ่มโอทอปสงขลา
ขณะเดียวกัน นายนิพนธ์  บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ให้คัวแทนนิด้าเสนอรายงานแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีสงขลา ต่อที่ประชุมด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง