สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ผู้ว่าฯสงขลา สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา

  • photo  , 640x427 pixel , 34,183 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 73,822 bytes.
  • photo  , 1155x770 pixel , 78,311 bytes.

ผู้ว่าฯสงขลา สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา วันนี้(16พ.ย.59) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบ แล้วบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน


สำหรับประเด็นข้อหารือเพื่อดำเนินให้ทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบ การจัดระบบตรวจสอบและแยกแยะปัญหาของประชาชน อาทิ ปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายจนไม่อาจใช้ประโยชน์ ปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขมาเป็นเวลานานอันเนื่องมาจากติดขัดที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติหรืองบประมาณ

ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดกับบุคคลหรือครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส คนชรา เด็กกำพร้าหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบปัญหาของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้แต่ละอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ติดตามและรายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เป็น

            ผู้ตรวจสอบติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน และขอให้รายงานมายังจังหวัดและอำเภอทุกระยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที...
จันจิรา บัวน้อย //ข่าว จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง//ภาพ 16  พ.ย.59 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง