สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สังคมคนใต้

เปิดตัวบ.ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสคึกคักเลขาธิการศอ.บต. ชี้พัฒนาถูกทาง รัฐ-ราษฎรร่วมทำงาน

by Focus Team @17-11-2559 16.45 ( IP : 134...5 ) | Tags : สังคมคนใต้
  • photo  , 480x320 pixel , 139,638 bytes.
  • photo  , 480x320 pixel , 20,706 bytes.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทผู้ถือหุ้นเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นทุนตั้งต้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สโมสรโรตารี่ เครือข่าย OTOP ศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หอการค้าจังหวัดนราธิวาส บริษัทปีนังเทรดดิ้ง จำกัด ภาคประชาสังคม นายอำเภอเมืองนราธิวาส จะแนะ เจาะไอร้อง บาเจาะ ตากใบ ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ และนายอำเภอแว้ง เป็นต้น ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ กล่าวถึงการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวว่า ที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่มีความผิดพลาดมาตลอด เนื่องจากรัฐวางแผนและบริหารจัดการโดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม แต่วันนี้รัฐบาลภายใ้การนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปรับรูปแบบดำเนินงานโดยใช้ประชารัฐคือ ประชาชนดำเนินงานร่วมกับรัฐ ในการระดมหุ้นครั้งนี้ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ทุนทั้งหมดเป็นเงิน สี่ล้านหนึ่งแสนบาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา


"เชื่อว่าจะนำไปสู่โครงการต่างๆ ที่รัฐดำเนินงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการที่มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คนในวันนี้ถือเป็นหนึ่งสักขีพยานในการทำงานด้วยกันระหว่างภาครัฐและราษฎรหรือภาคประชาชน" อย่างไรก็ดีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม Enable Driven 5 คณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ โดยทำหน้าที่ดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชนและประชาชน เน้นกิจกรรมที่เป็น Action Based ครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์และการมีส่วนร่วมในความมั่นคง อีกทั้ง ภาคเอกชน นำโดยภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท โดยยึดความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง